Od dziś do 21 października instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki lub tańca mogą wnioskować o pomoc finansową w ramach rządowego Funduszu Wsparcia Kultury. Wnioski o rekompensatę poniesionych strat przyjmowane będą za pośrednictwem platformy Witkac.pl – pod adresem fwk.witkac.pl.


Informacje szczegółowe dotyczące zasad udzielania pomocy w ramach Funduszu (jego wartość to aż 400 milionów złotych) oraz wykaz wymaganych dokumentów (formularzy) i najczęściej pojawiające się pytania oraz odpowiedzi znajdują się na stronie gov.pl (https://www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury)

Środki otrzymane z FWK będą mogły zostać przeznaczone na zapewnienie ciągłości i stabilnego funkcjonowania – w tym między innymi na eksploatację spektakli i przygotowanie premier – oraz utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia, a także na podniesienie bezpieczeństwa sanitarnego.

Powołanie Funduszu, za sprawą którego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensową skalę, zostało zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki ds. sytuacji teatru w czasie pandemii, powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce.

("Warszawa. Fundusz Wsparcia Kultury uruchomiony. Wnioski do 21 października", https://e-teatr.pl, 8.10.2020)