Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, z siedzibą pod adresem: 59-220 Legnica, ul. Rynek 39
Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z powołanym przez Teatr inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)- tzw. RODO

Inspektor ochrony danych osobowych:

Anna Mokhtari
adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie lub osobiście w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.

 • 1. Informacje o Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
  1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, z siedzibą pod adresem: 59-220 Legnica, ul. Rynek 39
  1.2. Teatr działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
  1.3. Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Anna Mokhtari, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  2.1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i widzów Teatru. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa  w procesie internetowego zamawiania biletów lub poprzez formularz kontaktowy z Teatrem.
  2.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail (kontakt internetowy), a w przypadku internetowej sprzedaży biletów- imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zakupu biletów oraz kontaktowania się z Teatrem. Bez podania danych zakup biletów nie będzie możliwy, podobnie jak nie będzie możliwy kontakt z Teatrem.
• 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
3.1. Przetwarzamy dane osobowe, aby zrealizować zamówienie na bilety i aby wypełnić umowę między Teatrem a widzem- podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3.2. Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji zapoczątkowanej przez Państwa poprzez formularz kontaktowy Teatru- podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj Państwa zgoda, to jest podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • można poinformować o niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przesyłając informację na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Kto ma dostęp do danych?

4.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Teatr i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Teatrem.
4.2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach internetowej  sprzedaży biletów mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach wysyłki newslettera oraz formularza kontaktowego mogą być dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT.

Dane mogą zostać również udostępnione organom uprawnionym do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do tego ma mocy obowiązujących przepisów prawa.
5. Jak długo przetwarzamy dane?
5.1.Teatr przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i odbioru biletów. Zgodnie z prawem, Teatr zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
5.2. Dane uzyskane poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są przez okres trwania korespondencji.
• 6. Jakie są Państwa prawa?
W stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Teatr, mają Państwo uprawnienie do:

 1. a) w przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi Państw zgoda- mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie; cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie;
 2. b) dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. c) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne,
 4. d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
 5. e) przenoszenia Państwa danych osobowych.
 6. f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych- w przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Informacja o plikach cookies

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z siedzibą przy ul. Rynek 39, wykonując obowiązki przewidziane w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez Teatr plików cookies.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, że na swojej stronie internetowej www.teatr.legnica.pl stosuje pliki cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego lub korzystającego z danej strony internetowej, w tym przypadku korzystającego ze strony prowadzonej przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarką internetową podczas pierwszego korzystania ze strony. Dzięki temu zapisowi w każdym następnym przypadku połączenia się użytkownika z daną strona internetową, strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) umożliwienia komunikacji z serwisami społecznościowymi.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oświadcza, że pliki cookies stosowane przez stronę nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oświadcza, że korzystanie z jego strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia za pomocą którego użytkownik korzysta ze strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze stroną internetową Teatru ,przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze strony internetowej Teatru, ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących lub stosowanych przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin;
d) plugin facebook.