Jacek Głomb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, informuje o już pozyskanych grantach w łącznej wysokości 749 tys. zł na 7 teatralnych projektów. – Dwa z nich dotyczą wznowienia  działalności teatru na Piekarach – dodaje. Pisze Piotr Kanikowski.


W latach 2004-2011 Teatr Modrzejewskiej wynajmował od wrocławskiego Cefarmu opuszczoną halę magazynową przy ul. Izerskiej. Funkcjonowała tu wówczas Scena na Piekarach, w której grano m.in. obsypane nagrodami przedstawienia: “Made in Poland” Przemysława Wojcieszka, “III Furie” w reż. Marcina Libera i “Dziady” w reż. Lecha Raczaka.

- Powrót do tego miejsca jest niemożliwy. Ale w ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Piekary pozyskaliśmy na swoją bazę inny obiekt, położony również przy ul. Izerskiej lokal po byłym sklepie z armaturą sanitarną – mówi Jacek Głomb. – Od września będziemy tam kontynuować działalność.

Teatr zamierza wykorzystać swą nową lokalizację przede wszystkim jako miejsce do prowadzenia edukacji teatralnej, prób i spektakli powstających w ramach Gońca Teatralnego. Skromna, kameralna przestrzeń nie daje szans, by realizować na Piekarach duże przedstawienia w rodzaju np. “Made in Poland”.

(Piotr Kanikowski, "Teatr Modrzejewskiej wraca po latach na Piekary", https://24legnica.pl. 28.05.2020)