Dzięki projektowi „Nestor” grupa teatralno-literacka z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubaniu wybrała się do Legnicy, aby wziąć udział w warsztatach teatralnych w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej. Teatr w Legnicy ma bogatą historię jako miejsce tworzące i kształtujące sztukę, a także jako ponad dwustuletni klasycystyczny budynek. Pedagog teatru Joanna Rostkowska oprowadziła grupę po wnętrzach i przybliżyła zagadnienia związane z pracą w teatrze.

To co niedostępne dla widza odwiedzającego teatr podczas spektaklu, było możliwe dla grupy teatralno-literackiej UTW. Jednak głównym powodem wizyty w teatrze było uczestniczenie w warsztatach teatralnych.

Z aktorem Pawłem Palcatem seniorzy ćwiczyli dykcję i impostację głosu. Impostacja głosu z włoskiego oznacza ustawienie głosu w nauce i praktyce śpiewu. Wskazówki jak prawidłowo koordynować więzadła głosowe i kontrolować układ oddechowy były ogromnie cenne. Z kolei na dużej scenie Bartosz Bulanda uczył wyrażania emocji w pracy aktora. Jak wykorzystać zbiór uczuć jakie mamy w sobie by pokazać je na scenie. Warsztaty te wymagały wielkiego zaangażowania, a także przełamania wstydu, z czym grupa teatralno- literacka poradziła sobie wyśmienicie.

Projekt „Nestor” organizowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w Wrocławiu ma na celu aktywizację osób starszych oraz zwiększenie ich roli w życiu społecznym.

(Ośrodek Wsparcia Dziennego, "Nauka w teatrze - senior na scenie", https://www.eluban.pl, 18.09.2021)