Poniżej publikujemy oficjalny protokół z obrad jury eliminacji miejskich 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

P R O T O K Ó Ł

z obrad jury eliminacji miejskich 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w dniu 15 kwietnia 2023r. w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Jury w składzie-aktorzy Teatru Modrzejewskiej w Legnicy: Aleksandra Listwan, Magda Skiba i Jakub Stefaniak po wysłuchaniu 27 uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

- w turnieju recytatorskim w kategorii dorosłych: nagród i wyróżnień nie przyznano

- w turnieju recytatorskim w kategorii młodzieżowej:

wyróżnienia: Anna Pożoga i Mateusz Pawlik z ZSBud. w Legnicy, Weronika Konieczek z MCK w Legnicy, Igor Widomski i Hanna Węglińska z KGT w Legnicy, Adrian Czochara i Alina Adamczyk z I LO w Legnicy oraz wyróżnienie specjalne za osobowość sceniczną – Oliwier Jerzy Korzun z I LO w Legnicy.

- w turnieju „wywiedzione ze słowa” nagród i wyróżnień nie przyznano

- w turnieju poezji śpiewanej – I miejsce- Lena Matyjewicz z ZSMuz. w Legnicy, II miejsce- Karolina Najdek z V LO w Legnicy oraz wyróżnienie- Henryk Grzywa z Legnickiego Pola

- w turnieju teatrów jednego aktora: nagroda - Aleksandra Chodor z KGT w Legnicy

Do eliminacji rejonowych zakwalifikowano następujące osoby: Anna Pożoga, Mateusz Pawlik, Weronika Konieczek, Igor Widomski, Hanna Węglińska, Adrian Czochara, Alina Adamczyk, Henryk Grzywa, Lena Matyjewicz, Karolina Najdek i Aleksandra Chodor.

Eliminacje rejonowe odbędą się dnia 13 maja br. o godz. 10.00 w Art. Cafe Modjeska w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.