Poniżej prezentujemy protokół z obrad jury 47. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Żywa" 28 maja – 3 czerwca 2023 r.

Opole, 3.06.2023
Protokół z obrad Jury
VIII Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa", tj. 47. Opolskich Konfrontacji Teatralnych

W dniu 3.06.2023 roku odbyły się obrady Jury 47. Opolskich Konfrontacji Teatralnych będących finałem VIII Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa".

Jury Konkursu w składzie: Sławomira Łozińska (przewodnicząca), Piotr Ratajczak, Marek Troszyński, Marzenna Wiśniewska, Kalina Zalewska, po obejrzeniu 5 przedstawień finałowych postanowiło przyznać:

Nagrodę w wysokości 2000 zł za rolę Sawy, kozaka regimentarskiego w spektaklu "Sen srebrny Salomei" w reżyserii Piotra Cieplaka z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy dla Pawła Wolaka.

Nagrodę w wysokości 2000 zł za rolę Pana Regimentarza Stempowskiego w spektaklu "Sen srebrny Salomei" w reżyserii Piotra Cieplaka z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy dla Bogdana Grzeszczaka.

Nagrodę w wysokości 2000 zł za rolę Księżniczki Wiśniowieckiej w spektaklu "Sen srebrny Salomei" w reżyserii Piotra Cieplaka z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy dla Gabrieli Fabian.

Nagrodę w wysokości 2000 zł za rolę Panny Salomei Gruszczyńskiej w spektaklu "Sen srebrny Salomei" w reżyserii Piotra Cieplaka z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy dla Magdy Biegańskiej.

Nagrodę w wysokości 2000 zł za role Pokojówki oraz Anny w spektaklu "Znachor" w reżyserii Jakuba Roszkowskiego z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie dla Anny Syrbu.

Nagrodę w wysokości 2000 zł za role Draba 1 oraz Leszka w spektaklu "Znachor" w reżyserii Jakuba Roszkowskiego z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie dla Mateusza Bieryta.

Nagrodę w wysokości 9000 zł (do równego podziału) za muzykę i jej performatywne wykonanie w spektaklu "Ballady i romanse" w reżyserii Piotra Soroki, Zdenki Pszczołowskiej, Błażeja Peszka z Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego dla Magdy Pasierskiej i Szymona Tomczyka.

Nagrodę w wysokości 9000 zł za scenografię i kostiumy w spektaklu "Znachor" w reżyserii Jakuba Roszkowskiego z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie dla Mirka Kaczmarka.

Nagrodę w wysokości 10 000 zł za reżyserię spektaklu "Znachor" z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie dla Jakuba Roszkowskiego.

Jury zdecydowało nie przyznać Nagrody Głównej im. Wojciecha Bogusławskiego.
Jury zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród w wysokości 40 000 zł dla przedstawień:

- "Sen srebrny Salomei" w reżyserii Piotra Cieplaka z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, za szlachetny minimalizm, który umożliwił stworzenie przestrzeni dla słowa i ukazał powiązania między dramatem Juliusza Słowackiego i współczesnością,
- "Znachor" w reżyserii Jakuba Roszkowskiego z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, za brawurową i konsekwentnie kampową inscenizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza zagraną przez zespół ze znakomitym wyczuciem konwencji.

Jury:
Sławomira Łozińska
Piotr Ratajczak
Marek Troszyński
Marzenna Wiśniewska
Kalina Zalewska
Protokół sporządziła Katarzyna Pilarska

(„Protokół z obrad jury VIII”, http://www.dziennikteatralny.pl/, 03.06.2023)