W czwartek (14 września) podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego został przełamany impas w sprawie budżetu - radni z koalicji (Bezpartyjni Samorządowcy - Prawo i Sprawiedliwość) oraz radni opozycyjni porozumieli się. Przeszły uchwały w sprawie budżetu. Pisze Remigiusz Biały.

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uchwalili zmiany w budżecie

Nie było to możliwe na poprzednich sesjach, ponieważ każde głosowanie kończyło się wynikiem 18:18, a większość w 36-osobowym sejmiku wynosi 19.

- Potrzebne i niezwykle ważne decyzje dla Dolnoślązaków nie mogły zostać przegłosowane, ponieważ opozycja pozostawała nieugięta. W końcu, dzięki wielu rozmowom, dialogowi, udało się wypracować porozumienie. Radni Województwa Dolnośląskiego większością głosów przyjęli podczas wczorajszej burzliwej sesji uchwały dotyczące budżetu Dolnego Śląska – mówi Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Na sesji zostały przegłosowane uchwały w następujących dziedzinach:

1) ochrona zdrowia - m.in. zakup robota chirurgicznego da Vinci dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu oraz zakup USG perinatologicznego dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu;

2) rozwój kolei - rewitalizacja kolejnych linii kolejowych;

3) infrastruktura drogowa - modernizacje i remonty dróg wojewódzkich w regionie;

4) kultura - m.in. wsparcie finansowe prowadzonych przez samorząd województwa instytucji kultury, w tym również dla Teatr Modrzejewskiej w Legnicy;

5) edukacja - m.in. realizacja programu stypendialnego dla kadry medycznej;

6) sport - m.in. remont obiektów sportowych, szkolenia oraz stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

- Dialog buduje porozumienie. Dziękuję radnym, którzy zagłosowali za przyjęciem tych ważnych, budżetowych uchwał, ponieważ pozwolą one kontynuować Zarządowi Województwa Dolny Śląsk realizację wielu bardzo potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji i zadań – mówi marszałek Cezary Przybylski.

(Remigiusz Biały, „Koniec impasu w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Budżet został przegłosowany!”, https://gazetawroclawska.pl/, 15.09.2023)