Dziś (w poniedziałek 17 marca) opublikowano skrócone sprawozdanie Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy z działalności w roku 2007. Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2000 roku, a od listopada 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego. Za działalność na rzecz legnickiego teatru i miasta w roku 2007 SPTM nagrodzono „Złotym Florenem Legnickim” jako pierwszą z legnickich organizacji pozarządowych.


Sprawozdanie z działalności w roku 2007

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy jest jedną z najaktywniejszych organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku. Za działalność w roku 2007, a zwłaszcza za współorganizację I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto” w Legnicy,  SPTM wyróżnione zostało nagrodą prezydenta miasta - „Złotym Florenem Legnickim”. Stowarzyszenie zajmowało się promocją imprezy, organizacją wolontariatu wspierającego to wyjątkowe wydarzenie (tłumacze, opiekunowie grup, transport), było także współorganizatorem programu klubowych imprez towarzyszących festiwalowi.

Dzięki działalności Stowarzyszenia teatralna kawiarnia Caffe Modjeska jest miejscem promocji uzdolnionej muzycznie młodzieży; na kawiarnianej scenie wystąpili w roku 2007 m.in. Sebastian Plewiński, Gabriel Fleszar i Dawid Krzyk z zespołem „Szept”. Z inicjatywy Stowarzyszenia w Legnicy powstał amatorski Teatr im. Trouta, który w kwietniu premierowo wystawił „Emigrantów” wg Mrożka. SPTM wsparło też kolejne prezentacje tego przedstawienia (także poza granicami: we Włoszech i Niemczech).

SPTM jest patronem legnickiego Klubu Jazzowego „Blue Monk”, organizuje jego działalność pozyskując darowizny sponsorskie w całości przeznaczone na dofinansowanie koncertów jazzowych w Caffe Modjeska. W roku 2007 odbyło się 12 koncertów (w tym 4 jako imprezy towarzyszące I Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu „Miasto”). Stowarzyszenie zorganizowało i sfinansowało dwie wystawy fotograficzne w teatralnej kawiarni.

Głównym celem SPTM jest wspieranie teatru w jego działalności statutowej (w 2007 roku współorganizowało kolejną prezentację w ramach cyklu Gwiazdy Polskiego Monodramu: głośny spektakl „Shirley Valentine” dwukrotnie przedstawiła w Legnicy Krystyna Janda), jednak zakres działań Stowarzyszenia był daleko szerszy. SPTM jest fundatorem i organizatorem legnickiej nagrody teatralnej „Bomba sezonu”, którą w czerwcu 2007 wręczono członkom zespołu artystycznego Teatru Modrzejewskiej po raz trzeci, w tym po raz pierwszy specjalnie i dodatkowo ustanowioną „Bombę X-lecia”.

W związku z jubileuszem legnickiego teatru SPTM ogłosiło w listopadzie (i nadal prowadzi) plebiscyt na legnicki spektakl 30.lecia pozyskując sponsorów nagród dla tego przedsięwzięcia. We współpracy z prezydentem Legnicy SPTM prowadzi akcję „Skrzynia czasu”; zleciło i sfinansowało wykonanie urny depozytowej i nadal prowadzi (cały rok) sprzedaż teczek depozytów pamięci dla mieszkańców regionu.

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członków. Działalność prowadzi w oparciu o wpływy z 1 proc. odpisanych w ramach rozliczania PIT-ów, ze sprzedaży biletów na organizowane imprezy oraz środków przekazanych na konkretne projekty przez sponsorów i darczyńców. W roku 2007 łączne przychody SPTM wyniosły 52 tys. zł, z czego sponsorzy i darczyńcy przekazali 26,1 tys. zł, zaś 16,3 tys. zł pochodziło ze sprzedaży biletów. Pozostałe wpływy pochodziły z innych form działalności i usług świadczonych przez Stowarzyszenie.

W roku 2007 SPTM liczyło 18 członków. Kierował nim zarząd w składzie:
Jan Hila – prezes
Ryszard Kępa – wiceprezes
Jerzy Rybiewski – sekretarz
Andrzej Szymański – skarbnik (prezes Klubu Jazzowego „Blue Monk”)
Jacek Głomb – członek zarządu (dyrektor Teatru Modrzejewskiej)

Legnica 17.03.2008