Nie udało się utrzymać tajemnicy! Już wszystkie wróble na legnickim bruku ćwierkają, że laureatami pierwszej edycji konkursu i nagrody prezydenta Legnicy za działalność kulturalną w roku 2007 zostali: Elżbieta Pietraszko z LCK, Łucja Wojtasik-Seredyszyn z Muzeum Miedzi, Teatr Modrzejewskiej za Festiwal MIASTO oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej. Uroczystość wręczenia Złotych Florenów Legnickich odbędzie się w poniedziałek.

Wręczenie prezydenckich wyróżnień odbędzie się podczas noworocznego spotkania ludzi legnickiej kultury w poniedziałek 21 stycznia w Akademii Rycerskiej (początek o 13.00). W trakcie tej uroczystości już oficjalnie poznamy pierwszych laureatów nowego honorowego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w działalności kulturalnej w minionym roku, któremu nadano historyczną nazwę "Złoty Floren Legnicki” (moneta bita w mieście z kruszcu wydobywanego w pobliskich Mikołajowicach).

Kapituła honorowej nagrody prezydenta Legnicy za działalność kulturalną w roku 2007, decyzje podjęła w grudniu i rekomendowała prezydentowi miasta czterech nominatów do wyróżnienia spośród 11 zgłoszonych kandydatur. Do wyróżnienia zgłoszono:

Elżbieta Pietraszko
- zgłoszona przez Teatr Modrzejewskiej - za jubileuszową edycję Satyrykonu w 30. rocznicę imprezy.

Łucja Wojtasik-Seredyszyn - zgłoszona przez Muzeum Miedzi - za wystawę “Śląsk - perła w czeskiej koronie”.

Romuald Mariusz Łuczyński
- zgłoszony przez Legnicką Bibliotekę Publiczną - za przekazanie LBP kolekcji ekslibrysów.

Robert Urbański
- zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru - za scenariusz sztuki "Łemko" i redakcję teatralnej monografii "Dramaty Modrzejewskiej".

TPD Oddział Miejski - zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego - za działalność kulturalną i sukcesy.

Andrzej Mierzwa - zgłoszony przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Lew" - za organizację międzynarodowego i ogólnopolskiego turnieju tańca.

Legnicka Galeria Sztuki
- zgłoszona przez Stowarzyszenie Kobiet "Babiniec" - za promocję miasta poprzez działalność, także za Legnicki Festiwal Srebra oraz OPMM Promocje.

Fundacja Satyrykon - zgłoszona przez Towarzystwo Miłośników Legnicy "Pro Legnica" - za konkurs i wystawę Satyrykon.

Jacek Głomb
- zgłoszony przez Towarzystwo Miłośników Legnicy "Pro Legnica" - za reżyserię spektaklu "Zabijanie Gomułki" i pomysł oraz realizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego “Miasto”.

Teatr Modrzejewskiej
- zgłoszony przez Towarzystwo Miłośników Legnicy "Pro Legnica"- za nagrodzone spektakle: “Made in Poland”, “Osobisty Jezus” i za organizację Festiwalu Teatralnego "Miasto".

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej
- zgłoszone przez Wyższą Szkołę Medyczną - za współorganizację festiwalu “Miasto”, działalność koncertową i impresaryjną oraz za organizację Dni Teatru i fundowanie teatralnej “Bomby sezonu”.