Kapituła honorowej nagrody prezydenta Legnicy za działalność kulturalną w roku 2007, ustanowionego po raz pierwszy wyróżnienia o historycznej nazwie „Złoty Floren Legnicki”, podjęła decyzje. Spośród 11 zgłoszonych kandydatur rekomendowała prezydentowi miasta – to wiadomość nieoficjalna - czterech nominatów do wyróżnienia. Nie wiemy kogo. Do stycznia 2008 ma to pozostać tajemnicą. Znamy jednak pełną listę kandydatów.

 • Elżbieta Pietraszko - zgłoszona przez Teatr Modrzejewskiej - za jubileuszową edycję Satyrykonu w 30. rocznicę imprezy.
 • Łucja Wojtasik-Seredyszyn - zgłoszona przez Muzeum Miedzi - za wystawę „Śląsk - perła w czeskiej koronie”.
 • Romuald Mariusz Łuczyński - zgłoszony przez Legnicką Bibliotekę Publiczną - za przekazanie LBP kolekcji ekslibrysów.
 • Robert Urbański - zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru - za scenariusz sztuki "Łemko" i redakcję teatralnej monografii "Dramaty Modrzejewskiej".
 • TPD Oddział Miejski - zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego - za działalność kulturalną i sukcesy.
 • Andrzej Mierzwa - zgłoszony przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Lew" - za organizację międzynarodowego i ogólnopolskiego turnieju tańca.
 • Legnicka Galeria Sztuki - zgłoszona przez Stowarzyszenie Kobiet "Babiniec" - za promocję miasta poprzez działalność, także za Legnicki Festiwal Srebra oraz OPMM Promocje.
 • Fundacja Satyrykon - zgłoszona przez Towarzystwo Miłośników Legnicy "Pro Legnica" - za konkurs i wystawę Satyrykon.
 • Jacek Głomb - zgłoszony przez Towarzystwo Miłośników Legnicy "Pro Legnica" -  za reżyserię spektaklu "Zabijanie Gomułki" i pomysł oraz realizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto”
 • Teatr Modrzejewskiej - zgłoszony przez Towarzystwo Miłośników Legnicy "Pro Legnica"- za nagrodzone spektakle: „Made in Poland”, „Osobisty Jezus” i za organizację Festiwalu Teatralnego "Miasto".
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej - zgłoszone przez Wyższą Szkołę Medyczną - za współorganizację festiwalu „Miasto”, działalność koncertową i impresaryjną oraz za organizację Dni Teatru i fundowanie teatralnej „Bomby sezonu”.