Trzeci rok z rzędu podatnicy rozliczający PIT-y mają możliwość obdarowania 1 procentem swojego podatku Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Ten rok jest wyjątkowy, bo legnicki teatr będzie jesienią świętował swoje 30. lecie, a już we wrześniu będzie organizatorem pierwszego w historii Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Miasto". Jak obdarować SPTM, a w konsekwencji także legnicką scenę?


Jako zarejestrowana organizacja pożytku publicznego (OPP) Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej ma pełne prawo do przyjmowania i księgowania 1 proc. wpłat z tytułu podatku PIT. Wystarczy na przekazie pocztowym wypełnić adresata przelewu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy
59-220 Legnica, Rynek 39
konto: 05 1050 1748 1000 0022 7741 9046
tytuł wpłaty: wpłata na rzecz OPP (nr KRS 0000099986)


podstawa prawna: art.27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przywileju przyjmowania 1 proc. rocznego podatku dochodowego wyliczonego w kwestionariuszu PIT SPTM korzystało już dwukrotnie. W roku 2005 na konto Stowarzyszenia wpłynęło 9.673 zł, zaś w roku 2006 - 10.306 zł.

Najważniejsze dokonania SPTM w ostatnich latach to:

  • fundowanie "Bomby sezonu" nagrody dla aktorów, którzy rozsławiają teatr i miasto;
  • prowadzenie klubu jazzowego "Blue Monk" w Caffe Modjeska, organizacja i dofinansowywanie comiesięcznych koncertów gwiazd tego rodzaju muzyki;
  • współorganizacja występów scenicznych gwiazd polskiego teatru: Jerzego Stuhra, Wojciecha Pszoniaka, Krystyny Jandy (dwukrotnie);
  • prowadzenie akcji "Skrzynia Czasu", której finałem będzie złożenie w specjalnej skrzyni  na 100 lat pamiątek po współczesnym pokoleniu legniczan - dokładnie w 10 rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Legnicy (2 czerwca 2007);
  • patronat nad amatorskim Teatrem im Trouta, który w tym roku powstał przy Caffe Modjeska;
  • organizacja koncertów młodzieży uzdolnionej muzycznie i wokalnie
  • najwżniejszy będzie jednak tegoroczny udział SPTM we współorganizacji I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Miasto" w Legnicy (13-16.09.2007).

Zarząd SPTM tworzą:

Jan Hila – prezes
Ryszard Kępa – wiceprezes
Jerzy Rybiewski – sekretarz
Andrzej Szymański – skarbnik (prezes Klubu Jazzowego „Blue Monk”)
Jacek Głomb – członek zarządu (dyrektor Teatru Modrzejewskiej)

Uwaga: SPTM publikuje sprawozdania ze swojej działalności na stronach tego właśnie serwisu!!! Chcesz więdzieć więcej? Kliknij baner z logiem Stowarzyszenia na czołowej stronie serwisu (po prawej).