Warunek jest jeden. Gadżet nie ma być zwykłą pamiątką z imprezy. Pomysł musi odwoływać się do głównej idei inspirującej działania artystyczne jaką jest przywracanie do życia przestrzeni i obiektów miasta zdegradowanych poprzez czas i ludzkie zaniedbania. Legnicki festiwal „Miasto” nie jest bowiem jednym z wielu festiwali teatralnych. To wyjątkowy projekt łączący cele artystyczne ze społecznymi.Nie jest przypadkiem, że wszystkie festiwalowe spektakle odbędą się poza siedzibą teatru w obiektach, które zanim popadły w ruinę i zapomnienie służyły mieszkańcom. W jednych legniczanie pracowali, w innych oddawali się rozrywce, jeszcze inne służyły przed laty celom militarnym, w niektórych prowadzono ożywioną działalność kulturalną. Wszystkie razem są dziś dowodem, że Legnica to miasto „popękane”, w którym luksusowym rezydencjom i nowoczesnym obiektom handlowym towarzyszą pustostany i rudery, a czasami już tylko pozostałości po nich.

Konkursowy gadżet powinien odwoływać się do tej sprzeczności, symbolizować pamięć o przeszłości i uwrażliwiać na realnie istniejący problem. Ma przypominać wszystkim o wielkim obowiązku zajęcia się rewaloryzacją miasta, które jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców. Także naszych poprzedników i przodków, bez względu na narodowość jaką reprezentowali i okoliczności dla których swoje miasto opuścili.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, nie jest konkursem branżowym skierowanym do zawodowców: projektantów, architektów, plastyków. Dlatego nie oczekujemy na gotowe opracowania i projekty. Nam chodzi o pomysł, o ideę, którą symbolicznie wyrazi gadżet. To konkurs dla wszystkich, bez względu na wiek i wykształcenie, konkurs w pierwszej kolejności skierowany do mieszkańców Legnicy.

Warunki udziału w konkursie są proste: do poniedziałku, 16 kwietnia 2007 roku  należy złożyć opis pomysłu na gadżet, dostarczyć go do Działu Promocji i Reklamy Teatru Modrzejewskiej w Legnicy oraz podać własne dane osobowe i adresowe. Można to zrobić osobiście, listownie, faxem lub pocztą elektroniczną opatrując korespondencję hasłem „GADŻET”.

Konkurs rozstrzygnie komisja powołana wspólnie przez dyrektora Teatru Modrzejewskiej i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej. Nagrodą za wybrany pomysł będzie wyjątkowy imienny karnet teatralny uprawniający jego posiadacza do bezpłatnego wejścia na wszystkie spektakle festiwalowe oraz do uczestnictwa we wszelkich imprezach towarzyszących festiwalowi „Miasto” (pokazach, koncertach, imprezach klubowych).

Ważne adresy:
Dział Promocji i Reklamy Teatru Modrzejewskiej w Legnicy
Rynek 39, 59-220 Legnica
tel. 76-723-35-04
fax. 76-723-35-01
e-mail: promocja©teatr.legnica.pl

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie teatralnego serwisu internetowego @KT www.gazeta.teatr.legnica.pl
i na stronie festiwalowej  www.festiwalmiasto.pl


Jacek Głomb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy:

 - To będzie festiwal legniczan – już  raz nam pomogli szukając razem z nami obiektów na projekty  festiwalowe, pomogą tworząc grupy wolontariuszy do obsługi tej ogromnej imprezy, a teraz - głęboko w to wierzę -  wymyślą także gadżet, jakiego jeszcze na żadnym teatralnym festiwalu nie widziano