Jan Hila ponownie został wybrany prezesem legnickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej. Hila jest trzecią osobą pełniącą tę funkcję w sześcioletniej historii stowarzyszenia i pierwszą, która uzyskała mandat na kolejną kadencję. Tak zdecydowali członkowie SPTM, którzy w piątek (7.07) zebrali się na walnym zebraniu stowarzyszenia.

Powołane w 2000 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej swoją działalność rozpoczęło od trwającej nadal społecznej akcji wykupu przez sponsorów foteli teatralnej widowni (kilka lat temu teatr, który stanął przed koniecznością wymiany foteli zmuszony był zaciągnąć pożyczkę na ten cel, SPTM zobowiązało się do jej spłaty). Przedsięwzięcie dobiega finału, jeszcze tylko 54 z 220 teatralnych foteli nie jest opatrzonych specjalną tabliczką, która wskazuje na fundatora (firmę lub osobę, która za każdy z nich wpłaciła 600 zł). Od dwóch lat wizytówką organizacyjnej i sponsorskiej aktywności SPTM jest działający w teatralnej Caffe Modjeska klub jazzowy „Blue Monk” (dwa koncerty w 2004, osiem w 2005 i 6 w pierwszym półroczu br.). Stowarzyszenie zaprasza wykonawców, organizuje koncerty i pozyskuje sponsorów dofinansowujących występy (2004 – 3,8 tys. zł, 2005 – 17,7 tys. zł, pierwsze półrocze 2006 – 18,3 tys. zł), wspiera także działalność impresaryjną legnickiego teatru. Drugi rok z rzędu SPTM jest też organizatorem i fundatorem „Bomby sezonu”, specjalnej nagrody (także finansowej) przyznawanej artystom Teatru Modrzejewskiej, którzy rozsławiają legnicką scenę (za sezon 2004/2005 otrzymał ją Janusz Chabior, za miniony 2005/2006 – Bogdan Grzeszczak). Od jesieni 2004 roku SPTM stało się zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego, co umożliwia podatnikom przekazywanie 1% z podatku PIT na cele statutowe stowarzyszenia (w 2006 roku wpłynęło z tego tytułu ponad 10 tys. zł). Najpoważniejszym przedsięwzięciem najbliższej przyszłości będzie dla stowarzyszenia uczestnictwo w przypadających na rok 2007 obchodach 30 lecia legnickiego teatru. Aktualny skład zarządu SPTM: Jan Hila - prezes, Ryszard Kępa - wiceprezes, Jerzy Rybiewski - sekretarz, Andrzej Szymański - skarbnik, Jacek Głomb - członek zarządu.