Sierpień to czas intensywnych przygotowań do nowego sezonu artystycznego. W trakcie tych trudnych dla Drużyny Modrzejewskiej wakacji wszyscy wybiegają już myślami w niezbyt daleką przyszłość. We wrześniu startuje bowiem nowy sezon 2023/24, a w repertuarze znalazły się wszystkie premiery tego minionego.

Co z Modrzejewską? To jedno z najtrudniejszych teatralnych pytań roku. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy nie ma pieniędzy na działalność artystyczną i edukacyjną, ale wznowił działalność. Więcej w audycji Grzegorza Chojnowskiego w Radio Wrocław Kultura.

Nauczyciel to zawód podobny do zawodu aktora, a może nawet gorszy. Potrafi budzić w ludziach to, co najbardziej nieznośne. Jest zawodem wrodzonym podobnie jak aktorstwo. Pisze w swoim najnowszym felietonie z cyklu „5000 znaków” Magda Drab.

…Uchwały Nr XXIII/290/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008r. Skargi Województwa MDK-I/502.90.2023 i Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Czytamy na portalu Gazety Piastowskiej.

Już dziś gościem audycji DAB+ Teatr, Książki od 16.00 w Radio Wrocław Kultura będzie dyrektor legnickiej sceny Jacek Głomb, który odpowie na pytania redaktora Grzegorza Chojnowskiego. Rozmowa dotyczyć będzie przede wszystkim sytuacji finansowej Modrzejewskiej oraz planów instytucji na najbliższy okres. Powtórka programu w środę od godziny 8.00.

Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych dyrektor Modrzejewskiej ogłosił, iż w związku z trudną sytuacją finansową Teatru i wciąż niejasną kwestią jego dalszego finansowania, legnicka scena umożliwi widzom wsparcie instytucji poprzez „podarowanie” fotela. Każdy z sympatyków „Teatru, którego sceną jest miasto” będzie miał możliwość wykupienia miejsca na widowni, na którym zawiśnie dedykowana mu tabliczka.

Do biura rady miejskiej trafiła skarga na działania prezydenta Legnicy dotycząca „nienależytego wykonywania zadań oraz naruszenia praworządności” w związku z wypowiedzeniem umowy w sprawie współfinansowania teatru i uzależnienia przekazania środków od ponownego podpisania umowy w sprawie współprowadzenia jednostki bez ważnego zdaniem zarządu województwa wypowiedzenie poprzedniej umowy. Pisze Lilla Sadowska.

W Teatrze Modrzejewskiej dobiega końca praca nad “Ryszardem III” Wiliama Szekspira w reżyserii Jana Marka Kamińskiego, studenta V roku reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. W niedzielę szkic spektaklu zostanie zaprezentowany podczas 27. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku jako jedna z trzech realizacji zakwalifikowanych do finału konkursu o nagrodę Nowego Yoricka. Zapowiada Piotr Kanikowski.

Konferencję prasową Jacka Głomba w sprawie aktualnej sytuacji THM poprzedziło kilka żartów w związku z działaniem kurtyny wodnej mimo nadciągającej burzy, plotką o obniżeniu temperatury wody w basenach Aquaqfun i szumem pobliskiej fontanny z Neptunem. Artykuł Adama Kowalczyka.

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy wpłynęła skarga Województwa Dolnośląskiego na nienależyte wykonywanie zadań oraz naruszenie praworządności przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. Informuje Piotr Kanikowski.

Podkategorie