Akcja Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, w wyniku której do mniej zamożnych mieszkańców miasta trafi 600 bezpłatnych biletów teatralnych, przyniosła już pierwsze efekty. Instytucje i organizacje działające w sferze opieki społecznej zgłosiły zapotrzebowanie na 340 takich biletów. Akcja jest kontynuowana.

Zgodnie z intencjami SPTM 600 bezpłatnych biletów, które stowarzyszenie kupiło po ulgowej cenie od teatru z 1% podatku PIT, które darczyńcy przekazali w ubiegłym roku na konto stowarzyszenia, trafi do emerytów i rencistów, kombatantów, osób korzystających z gminnej i kościelnej opieki społecznej, ale także do niezamożnych uczniów legnickich szkół – tych, których wskażą nauczyciele i wychowawcy.

Akcja odbywa się w organizacyjnym porozumieniu z dyrekcją Teatru Modrzejewskiej. Na początku marca br. list * do legnickich stowarzyszeń, organizacji, instytucji i parafii objaśniający szczegóły akcji z prośbą o jej wsparcie poprzez kolportaż biletów (promes na bezpłatne bilety) podpisali wspólnie prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej Jan Hila oraz dyrektor teatru Jacek Głomb.

W efekcie do teatru i SPTM napłynęły gratulacje i podziękowania, a co ważniejsze szacunkowe zapotrzebowania na bezpłatne bilety – od kilku do kilkudziesięciu. Łącznie, według deklaracji chętnych, zamówiono ponad 340 biletów. Wśród zainteresowanych ich kolportażem są: parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa na Piekarach, Klub Seniorów przy MOPS, Zarząd Oddziału ZNP, Uniwersytet Trzeciego Wieku, prochowickie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Świetlica Terapeutyczna Nr 1 na Zakaczawiu i Dom Dziecka w Legnicy.




* ponieważ akcja jest kontynuowana przypominamy treść listu:




Legnica, 2 marca 2009 r.

Szanowni Państwo;


zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w realizacji bezprecedensowego w historii Legnicy projektu społeczno-kulturalnego.


Dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej i ofiarności darczyńców przekazujących 1% podatku PIT na jego konto mamy możliwość ufundowania mieszkańcom naszego miasta 600 BEZPŁATNYCH biletów na spektakle legnickiego teatru.

Naszym pragnieniem jest, by bilety trafiły we właściwe ręce – do ludzi, którzy kochają teatr, którzy chcą być aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego, ale z przyczyn ekonomicznych mają do tego utrudniony dostęp. To ich chcemy bezpłatnie zaprosić na nasze przedstawienia.

Prosimy o pomoc w dotarciu do takich osób: emerytów, rencistów, niezamożnej młodzieży i wszystkich osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a chętnych do bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Prosimy o podjęcie się roli życzliwego pośrednika w tym projekcie i zgłaszanie nam zapotrzebowania na takie właśnie, bezpłatne bilety. Wydamy je Wam ufając, że trafią gdzie powinny.

Do naszej akcji przystępujemy bezzwłocznie. Czekamy na wasze deklaracje i pisemne zapotrzebowania, w których wskażecie komu (jakim środowiskom) i ile biletów jesteście w stanie rozprowadzić.

Bilety, które otrzymacie to rodzaj promesy (biletu otwartego). Ważne będą dostatecznie długo, by bezproblemowo z nich skorzystać (do końca sezonu 2009/2010). Posiadacz takiego biletu sam zdecyduje, na jaką sztukę z naszego repertuaru chce się wybrać. W tym celu musi jedynie odwiedzić kasę biletową teatru, wybrać spektakl, który chce obejrzeć i dokonać bezpłatnej zamiany biletu otwartego na zwyczajny bilet teatralny opatrzony datą i miejscem spektaklu.

Jeszcze raz prosimy. Pomóżcie nam, bo warto! Pomóżcie legniczanom, bo na to zasługują!


Serdecznie pozdrawiamy i oczekujemy przyjaznej odpowiedzi

Jan Hila
– prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy
Jacek Głomb – dyrektor Teatru Modrzejewskiej