Na placu Powstańców Wielkopolskich w centrum Legnicy odbyła się dziś uroczystość zapieczętowania i złożenia do betonowego sarkofagu stalowej Skrzyni Czasu – pojemnika, do którego legniczanie złożyli pamiątki dla pokolenia mieszkańców miasta wieku XXII. Zgromadzenie tego depozytu zajęło Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej, które było organizatorem akcji, blisko 3 lata.

Ostatecznie do Skrzyni Czasu, potężnego i szczelnie zamkniętego kontenera z herbem Legnicy i napisem 2005-2105 wykonanego ze szlachetnej stali przez Warszawską Fabrykę Platerów (wbrew nazwie zlokalizowanej w Legnicy i będącą częścią holdingu KGHM Polska Miedź), trafiły pamiątki od niemal 190 depozytariuszy, zarówno od osób prywatnych, firm, urzędów, instytucji, jak i organizacji.

Od samego początku czyli jesieni 2005 roku ideę prezydenta Legnicy realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej, które pokryło też część kosztów całego przedsięwzięcia, bowiem opłata za depozyt w kwocie 30 zł nie była w stanie pokryć wydatków związanych z projektem (sama stalowa szkatuła kosztowała więcej). Gromadzenie depozytu szło bardzo opornie, dopiero wyznaczenie ostatecznej daty jego złożenia, znacząco wzmogło zainteresowanie pomysłem. W efekcie, w krótkim czasie liczba depozytowych teczek uległa niemal podwojeniu.

- Skrzynia jest jednak wypełniona niemal bo brzegi. Jest tam nawet butelka koniaku i... słoik korniszonów – poinformował w trakcie uroczystości prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy Jan Hila. Stało się tak dlatego, że niektóre z depozytów miały zdecydowanie ponad standardowe wymiary.

Taki był m.in. „wsad” teatralnego stowarzyszenia w formie parokilogramowej paczki, na którą złożyły się dokumenty upamiętniające zarówno działalność samego teatru, jak i powstałego w 2000 roku stowarzyszenia jego przyjaciół. Są tam m.in. teatralne książki i inne wydawnictwa, plakaty, programy, druki ulotne, zdjęcia, płyty DVD ze spektaklami itp. aż po takie drobiazgi jak bilety, karnety, zaproszenia, repertuary i ulotki; jest też rocznik teatralnej gazety @KT za sezon 2006/2007, dokumentacja I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto” 2007 i Światowego Zjazdu Legniczan z roku 2004. Ale są też bardzo prywatne listy członków SPTM do legniczan roku 2105.

Miejsce oraz czas złożenia stalowej szkatuły w betonowej otulinie (dwa metry pod powierzchnią placu) nie są przypadkowe. Skwer na Placu Powstańców Wielkopolskich leży bowiem w samym sercu legnickiego starego miasta, a o jego szczególnym dla mieszkańców znaczeniu świadczy wzniesienie tam pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Obecnie trwa przebudowa tego miejsca w ramach rewitalizacji Rynku i jego najbliższych okolic. Powstają brukowane alejki, trawniki i fontanna. I właśnie u zbiegu alejek spacerowych, w pobliżu budynku katedralnej plebanii zbudowano podziemną komorę dla Skrzyni. Całość zostanie przykryta betonową pokrywą, a nawierzchnia wybrukowana. Miejsce złożenia depozytu oznaczone zostanie pamiątkową tablicą informacyjną.


Prezydenckie posłanie do przyszłych pokoleń legniczan:


Drodzy Legniczanie Anno Domini 2105!


My, Wasi pradziadowie, mieszkańcy Legnicy początku XXI wieku, przygotowaliśmy i złożyliśmy w tej szkatule pamięci swoisty depozyt - przesłanie współcześnie żyjących Legniczan pokoleniom naszych następców. Posłużyła temu „Skrzynia Czasu” - projekt bardzo mi bliski, którego realizację powierzyłem Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Depozyty gromadzone były od jesieni 2005 roku. Natomiast 17 października roku 2008 wypełnioną nimi stalową szkatułę umieszczamy w ziemi na Placu Powstańców Wielkopolskich, na którym wzniesiono pomnik Wielkiego Polaka, Honorowego Obywatela Legnicy Papieża Jana Pawła II. Obecnie trwa przebudowa i rewitalizacja położonego na Placu skweru. „Skrzynia” mieści prywatne i rodzinne dokumenty, zdjęcia, listy oraz pamiątki, świadczące o naszym codziennym życiu, pracy, działaniu na rzecz innych ludzi, marzeniach, radościach i problemach.

Depozyt losów i życia Legniczan roku 2005 niech będzie naszym zbiorowym pamiętnikiem - zapisanym w słowach, obrazach i dźwiękach - który jak „arka przymierza między dawnymi a nowymi laty” połączy owoce naszych dzisiejszych myśli i czynów z ich dziedzicami po stu latach.

Pozostawiamy w „Skrzyni Czasu” testament współczesnych Legniczan naszym prawnukom, aby zaświadczyć o dzisiejszej legnickiej tożsamości. Pozostawiamy testament osobistej troski i miłości wobec najbliższych. Pozostawiamy testament obywatelskiej troski i miłości wobec naszej Legnicy - miasta, którego kształt i historyczne piękno dziś pielęgnujemy, które dziś rozwijamy, aby było radością i dumą obecnych mieszkańców, ale także przyszłych pokoleń. Są to cele, które każdego dnia przyświecają życiu i pracy Legniczan. Przyświecają wszystkim działaniom i wysiłkom miejskiego samorządu.

Dzięki legnickiej „Skrzyni Czasu” po stu latach spotkamy się z przyszłością. Już teraz z radością i szacunkiem mówimy: Witaj nam daleki-bliski Wnuku!


Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy


Podczas uroczystości depozytariusze pamiątek podpisywali to posłanie, które stało się ostatnim dokumentem złożonym do legnickiej Skrzyni Czasu.

Grzegorz Żurawiński