We wtorkowy wieczór (1 lipca) odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Rozliczono działalność SPTM za okres czerwiec 2006 – czerwiec 2008. Ustępującemu zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium. Prezesem Stowarzyszenia wybrano ponownie Jana Hilę.

Sprawozdanie z działalności SPTM przedstawił Jan Hila (sprawozdania z lat 2006 oraz 2007 dostępne są w serwisie @KT ). Komisja rewizyjna, po przeanalizowaniu finansów Stowarzyszenia, jednogłośnie rekomendowała udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. – Nie mamy absolutnie żadnych, nawet najmniejszych zastrzeżeń do gospodarki finansami Stowarzyszenia – ocenił przewodniczący komisji Marcin Kunat.

Podczas walnego zgromadzenia najżywiej dyskutowano o konflikcie między dyrektorem teatru, a prezydentem Legnicy, wywołanym kontrowersyjną decyzją prezydenta o komorniczej egzekucji długu teatru wobec Skarbu Państwa. Różnica zdań w tej sprawie między Jackiem Głombem, a większością członków SPTM sprawiła, że dyrektor teatru postanowił wycofać swoje członkostwo w SPTM.

- Co nie oznacza, że teatrowi nie zależy na współpracy ze Stowarzyszeniem. Przeciwnie, różnimy się w ocenie tego, co się stało, ale relacje między teatrem a SPTM – taką mam nadzieję – nadal będą dobre. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Teatr będzie wspierał działalność Stowarzyszenia, a sam także liczy na pomoc jego członków – deklarował Jacek Głomb.

Na kolejną dwuletnią kadencję działającego od roku 2000 Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy wybrano nowy, pięcioosobowy zarząd w skład którego weszli: Jan Hila – prezes, Krystyna Zajko-Minkiewicz – wiceprezes, Jerzy Rybiewski – sekretarz, Andrzej Szymański – skarbnik oraz Tadeusz Sznerch – członek zarządu. Komisję rewizyjną SPTM tworzą: Marcin Kunat – przewodniczący oraz Bogumiła Słomczyńska - wiceprzewodnicząca i Irena Orzeł – członek komisji.