Znamy wyniki konkursu na projekty w zakresie kultury i sztuki dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez prezydenta Legnicy. Na 11 zgłoszonych ofert 8 otrzymało wsparcie finansowe. Przepadł wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej zakładający dofinansowanie folderu dokumentującego przebieg, bohaterów i recenzje po I Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Miasto”, imprezie nagrodzonej przez prezydenta Złotym Florenem Legnickim jako najważniejsze wydarzenie kulturalne roku 2007 w Legnicy, a przez marszałka Dolnego Śląska uznanej za najciekawsze wydarzenie teatralne roku 2007 w regionie.Legnica, dnia 3 kwietnia 2008 r.


Ogłoszenie wyników
otwartego konkursu ofert
ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy
na realizację zadań w zakresie
kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych


  
1. Festiwale promujące kulturę mniejszości narodowych i etnicznych; X Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”)  -  25.000 zł       
2. Wydawnictwa związane z dokumentowaniem życia społeczno – gospodarczego i kulturalnego miasta    Wydanie XXIX tomu „Szkice Legnickie” (Towarzystwo Przyjaciół Nauk) - 20.000 zł       
3. Imprezy promujące społeczno – kulturalne tradycje miasta; VIII Święto Ogórka (Stowarzyszenie Kobiety Europy) - 5.000 zł       
4. Festyny integrujące mieszkańców Legnicy; Ukraińskie Klimaty (Związek Ukraińców w Polsce) - 3.000 zł      
5. Spotkania i wystawy prezentujące kulturę innych państw; VIII Tydzień Kultury japońskiej (Legnicki Klub Karate „Kyokushin”) - 4.000 zł     
6. Imprezy promujące dawne zwyczaje świąteczne; VII Legnicka Wigilia Narodów (Stowarzyszenie Kobiety Europy) - 3.000 zł     
7. Imprezy promujące współczesna sztukę audiowizualną; Publikacja materiału muzycznego z Festiwalu Form Audiowizualnych INTERMEDIALE (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA) - 4.000  zł
8. Imprezy związane z napływowym charakterem ludności miasta; VII Dni Kultury Kresowej (Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”) - 4.000 zł
   
Razem rozdzielono dotację na kwotę 68.000 zł.