Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej zapowiedział radykalną zmianę wizerunku placówki. Prace nad nowym projektem „teatr opowieści” trwały pół roku. Pisze Zygmunt Mułek.

- Postanowiliśmy radykalnie zmienić wizerunek teatru – mówi Jacek Głomb. – Chcemy przypomnieć, że mamy mocną drużynę. I zachęcić do przyjścia nowych widzów, którzy dotychczas na spektaklach nie bywali.

Nowe otwarcie Teatru Modrzejewskiej zapowiada „Manifest kontrrewolucyjny” napisany wspólnie przez Jacka Głomba, Katarzynę Knychalską i Roberta Urbańskiego. Zapowiada on obronę wspólnoty, opowieści zapomnianych, obronę człowieka pojedynczego i artystycznego kunsztu.

„Będziemy mówić o człowieku, nie używając medialnej nowomowy czy naukowych zawiłości… Nie chcemy teatru ani łatwego i przyjemnego, ani łatwego i nieprzyjemnego” – głoszą autorzy.

W programie artystycznym w ciągu trzech lat ma powstać 12 sztuk. Wyreżyserują je znani twórcy: Leszek Bzdyl, Andrzej Celiński, Piotr Cieplak, Łukasz Czuj, Agnieszka Glińska, Paweł Kamza, Marcin Liber, Lech Raczak, Ondrej Spisak, Piotr Tomaszuk, Adam walny, Linas M. Zaikauskas. Pierwszą z nich, zapowiadającą nowe otwarcie, jest realizacja spektaklu „Inny chłopiec” w reżyserii Pawła Palcata. Sobotnia premiera została przerwana z powodu śmierci widza.

Działania artystyczne zostaną powiązane ze społecznymi. Mają powstać warsztaty dla seniorów, a potem amatorskiego teatru w mieście. To ma pobudzić ludzi dojrzałych do uczestnictwa w życiu teatralnym. Będą także projekty edukacyjne dla najmłodszych, mające zachęcić dzieci, ich rodziców i dziadków do przyjścia do teatru.

Kolejny pomysł to akcja „Autobus Modrzejewskiej, czyli połączenia komunikacyjnego okolicznych miejscowości z Legnicą… Wreszcie, aktywizacja wrocławskiego środowiska studenckiego, zachęcającego do przyjazdów na legnickie spektakle.

Projekt łączy się z bardzo mocną strategią promocyjną. Odpowiedzialna za zmianę wizerunku jest Marzena Gabryk – Ciszak. W promocji ma dominować czerwień. – Ten kolor podkreśla rewolucyjność i zwraca uwagę na teatr – mówi Gabryk – Ciszak. – Podkreśla też społeczne zaangażowanie. Nowy wizerunek to także powrót do plakatu artystycznego.

Kolejne działania promocyjne to 40 tys. ulotek, które pojawią się w każdej skrzynce pocztowej w Legnicy. Są już też billboardy na ulicach miasta.

(Zygmunt Mułek, „3-letni plan Głomba”, Panorama Legnicka, 31.01.2012)