Legnicki teatr odświeża wizerunek. Czeka nas wiele nowości, atrakcji i niespodzianek. Wraz z nowymi twórcami chce pozyskać szerszą rzeszę odbiorców, przekonać do teatru legniczan, którzy do tej pory go omijali. W Kawiarni Ratuszowa odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowemu projektowi teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Pisze Emilia Kaniszczak.

Zapowiada się nowa obsada reżyserska, nowy repertuar, a celem jest dotarcie do każdego widza, zarówno do gospodyń domowych, jak i profesorów. Projekt ma trwać trzy sezony, do roku 2014. Program artystyczny nosi nazwę „Teatr opowieści”.

– Chcemy dotrzeć do tych, którzy nigdy dotąd nie pojawili się na naszej widowni. Nie mamy pewności, że wszystko nam się uda, ale musimy i chcemy zaryzykować radykalną zmianę naszego wizerunku – mówi dyrektor teatru Jacek Głomb. - Nasz manifest jest ironiczną kontestacją niezadowolenia i niezgody na kierunek, w którym podąża polski teatr. Chcemy bronić opowieści w teatrze. Jak napisaliśmy w naszym manifeście: „Uważamy, że kryzys odwiecznego modelu opowiadania historii, które zastępuje się luźnymi kolażami obrazów, klisz, performansów, ma fatalne skutki. Uniemożliwia odbiorcy podstawowe reakcje na dzieło: identyfikowanie się z historią, konfrontację postaw. Zrywa więź między teraźniejszością a przeszłością, między pokoleniami i rówieśnikami. Przeciwstawiając się temu, nie wstydzimy się w teatrze emocji: wzruszenia, niepokoju, smutku i radości. Ich związek z opowieścią jest dla nas nierozerwalny. Nie chcemy i nie będziemy tworzyć teatru, który odrzuca i uznaje za banał historie z początkiem, środkiem i końcem, posiadające bohatera i uchwytny rozumowo sens”.

Do 40 tysięcy gospodarstw domowych trafia właśnie ulotka informacyjna „Nie bój się teatru”, w której łamane są stereotypy związane z teatrem. Na spotkaniu zaprezentowana została także nowa szata graficzna strony internetowej. Nowa grafika, kolorystyka mają służyć efektywniejszej promocji i reklamie przedsięwzięcia.

Na wtorek i środę (24-25 stycznia) zostały zaplanowane uliczne happeningi z udziałem młodzieży ze stworzonego przy teatralnym Ośrodku Nowy Świat w Legnicy amatorskiego teatru Owacja. Akcja ma promować „nowe otwarcie w legnickim teatrze opowieści”. Zaś 28 stycznia zapowiada się premiera spektaklu „Inny chłopiec” wg Will’ego Russella - zespołowa realizacja sztuki w reżyserii Pawła Palcata.

(Emilia Kaniszczak, „Teatr Modrzejewskiej odświeża wizerunek”, www.e-piastowska.pl, 24.01.2012)