120 podpisów pod apelem do premiera rządu, aby 1 procent budżetu naszego państwa przeznaczany był na finansowanie działalności kulturalnej, zebrały dziewczęta z grupy dziennikarskiej  podczas warsztatów„Lato w teatrze”, które legnicki teatr prowadził w Jarocinie (2-13 sierpnia).

W Legnicy akcję zbierania podpisów przeprowadzili w maju i czerwcu pracownicy Galerii Sztuki, Teatru Modrzejewskiej, Grupy Teatralnej Bohema oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej. Zebrali ich ponad 500 i przesłali organizatorom akcji. Podczas sierpniowych warsztatów teatralnych w Jarocinie, w kilka dni, młodzież w nich uczestnicząca zebrała kolejnych 120 podpisów.

Podpisywanie apelu do premiera to fragment ogólnopolskiej akcji, którą zapoczątkowali Obywatele Kultury - nieformalny, apolityczny ruch obywatelski na rzecz zwiększenia nakładów na kulturę do co najmniej 1 procenta budżetu państwa oraz zmiany zasad zarządzania i finansowania tej sfery działalności publicznej. Zbiórkę podpisów w całej Polsce rozpoczęto 7 maja. Celem jest zgromadzenie ich co najmniej 100 tysięcy.

Panie Premierze; nad Polską wisi groźba regresu cywilizacyjnego. Wiele obszarów kraju to pustynie, których mieszkańcy wykluczeni są z dostępu do kultury, czego skutkiem jest pogłębienie analfabetyzmu funkcjonalnego i hamuje rozwój kapitału intelektualnego społeczeństwa. Dzieje się to mimo sukcesów polskiej sztuki, teatru, filmu, muzyki i literatury, które są powodem głoszonej publicznie naszej wspólnej dumy – napisali we wstępie apelu (www.obywatelekultury.pl) jego autorzy.

(żuraw)