Odbyło się spotkanie wieńczące prace nad projektem „Strategii rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”. - Strategia Rozwoju Miasta LEGNICA 2030+ to wizja rozwoju Legnicy, to nasza wspólna sprawa i ważne jest, aby budować ją z Państwem, legniczanami i dla legniczan. Bardzo dziękuję i cieszę się, że tak wiele osób wzięło udział w jej tworzeniu  - mówi prezydent Legnicy Tadeusz KRZAKOWSKI.  Tekst oraz zdjęcia autorstwa Ewy Jakubowskiej.

- Ta strategia była budowana dla Legnicy, z Państwem, z myślą o rozwoju Legnicy, którą chcielibyśmy, aby się rozwijała zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Chcemy, by ta strategia odpowiadała na wyzwania otaczającego nas świata. Spotkania dotyczące Strategii odbywały się w związku z różnymi obszarami życia miasta i na ten cel powstały zespoły tematyczne. To one wypracowały stanowiska na przyszłość. Dziękuję wszystkim członkom tych zespołów za zaangażowanie. Dziękuję moim współpracownikom oraz partnerom społecznym i gospodarczym za udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu. To Wasza praca, zaangażowanie i wkład w rozwój Legnicy. Dzisiejsze spotkanie było kolejnym etapem działania na rzecz budowy Strategii Rozwoju Miasta.

Spotkanie odbywające się w hotelu Qubus cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród gości byli m.in. Jerzy Michalak były wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego a obecnie dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, poseł Robert Kropiwnicki, prezesi ARLEGu, dyrektor Teatru Modrzejewskiej Jacek Głomb, legniccy radni, prezesi komunalnych spółek.

Projekt „Strategii rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus” powstał we współpracy z mieszkańcami Legnicy oraz przedstawicielami życia społeczno-gospodarczego miasta, w tym m.in. przedstawicielami instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami. Jest to dokument kluczowy i nadrzędny z punktu widzenia kształtowania i zarządzania procesem rozwoju miasta. Wyznacza cele i kierunki działań na najbliższe lata. Stanowi również podstawę do opracowania innych dokumentów o charakterze operacyjnym i planistycznym.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac projekt „Strategii rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus” zostanie w listopadzie br. przedłożony Radzie Miejskiej Legnicy. 

(Ewa Jakubowska, „Dyskutowali o strategii rozwoju Legnicy (FOTO), https://e-legnickie.pl/, 25.10.2022)