Teatry z różnych stron świata wystąpią w Legnicy w nietypowych przestrzeniach ze specjalnie przygotowanymi prapremierami spektakli, w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto” – poinformowała w poniedziałek 8 stycznia Polska Agencja Prasowa.

- Mamy bardzo ambitne plany, by wyróżniające się instytucje kulturalne Dolnego Śląska, a taką jest z pewnością legnicki Teatr Modrzejewskiej, silnie wesprzeć finansowo – zadeklarował na dzisiejszej konferencji prasowej w legnickiej Caffe Modjeska członek zarządu województwa dolnośląskiego (odpowiedzialny m.in. za kulturę) Piotr Borys. – Bardzo na to liczę – nie ukrywał oczekiwań dyrektor teatru Jacek Głomb.

Podczas dzisiejszej (poniedziałek 8 stycznia) konferencji prasowej dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy zwrócił się do mieszkańców miasta oraz właścicieli dużych, zwłaszcza postindustrialnych nieruchomości z apelem o wskazywanie w najbliższych dniach obiektów, które nadawałyby się do celów dramaturgicznych podczas zaplanowanego na wrzesień tego roku I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto”.

Już za kilkanaście dni (19-22 stycznia) Legnica gościć będzie dyrektorów i reżyserów teatrów zaproszonych do udziału we wrześniowym I Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Miasto”, którego organizatorem jest legnicki Teatr Modrzejewskiej. Zaproszenia otrzymali: rosyjski Teatr.doc (Moskwa), gruzińska Piwnica Teatralna (Tbilisi), włoski Stalker Teatro (Turyn), amerykański Double Edge Theatre (Ashfield), amerykański Lit Moon Theatre Company (Santa Barbara) oraz polski Teatr Łaźnia Nowa (Kraków).

I write to You with the kind request and proposition of sponsorship and taking patronage of the project that has never been realized either in Legnica or in Poland or anywhere around the world before. Our aspiration and purpose is an absolutely unique social and artistic project which we have called 1st International Theatre Festival “The City”. It will be the first this kind of the Festival in the world! With best artistic regards - Jacek Głomb, Executive and Artistic Director of Teatr Modjeska of Legnica.

- Zwracam się do Państwa z prośbą i propozycją objęcia patronatem sponsorskim projektu, jakiego nigdy wcześniej ani w Legnicy, ani w Polsce, ani w żadnym znanym nam miejscu na świecie jeszcze nie realizowano. Naszą ambicją i celem jest bowiem absolutnie wyjątkowy projekt społeczno-artystyczny, który nazwaliśmy Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym „Miasto”. Będzie to pierwszy na świecie festiwal teatralny tego typu! – zapewnia dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy Jacek Głomb.