Do legnickiego teatru dotarła właśnie z drukarni pierwsza część nakładu wyjątkowego wydawnictwa o charakterze dokumentalnym. Blisko 500 stronicowa książka zawiera teksty ośmiu współczesnych dramatów, które w ostatnim dziesięcioleciu polscy dramaturdzy napisali na zamówienie Teatru Modrzejewskiej. Premierowa prezentacja wydawnictwa odbędzie się 14 września br. w legnickiej Caffe Modjeska, w drugim dniu I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto”.

„Dramaty Modrzejewskiej. Antologia sztuk napisanych dla teatru w Legnicy” wydana została dzięki wsparciu finansowemu, które temu projektowi udzielili: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy (dzięki dotacji celowej, której latem tego roku udzielił SPTM samorządowy budżet Województwa Dolnośląskiego).

Wydawnictwo jest wyborem z tekstów, które w minionym dziesięcioleciu powstały na zamówienie Teatru Modrzejewskiej i zawiera teksty następujących dramatów:

Krzysztof Kopka „Don Kichot Uleczony”
Marek Pruchniewski „Wesele raz jeszcze”
Maciej Kowalewski, Jacek Głomb, Krzysztof Kopka „Ballada o Zakaczawiu”
Maciej Kowalewski „Obywatel M – historyja”
Paweł Kamza „Szpital Polonia”
Robert Urbański „Szaweł”
Przemysław Wojcieszek „Made in Poland”
Lech Raczak „Plac Wolności”

Antologię opracował kierownik literacki Teatru Modrzejewskiej Robert Urbański, a wstępem opatrzył współpracujący z legnicką sceną wrocławski dramaturg i reżyser Krzysztof Kopka. Wydawnictwo uzupełniają także noty biograficzne wszystkich autorów sztuk, które w nim zamieszczono.

„Premiera „Don Kichota Uleczonego”, pierwszego z publikowanych tu tekstów dramatycznych, odbyła się zimą, w lutym 1997 roku; premiera zamykającego tom „Placu Wolności” – jesienią 2005. Ponad osiem lat, dziewięć sezonów. Część tego okresu spędziłem jako członek legnickiego zespołu, część – jego współpracownik, całość – jako kibic i przyjaciel sceny przy Rynku. Dlatego też wstęp niniejszy będzie miał charakter osobisty raczej i subiektywny, wspominkowo-anegdotyczny, a nie teoretyczno-programowy. Kto więc syntezy tu oczekiwał, niech najbliższe kilkadziesiąt stron po prostu opuści.

Tom zawiera osiem sztuk współczesnych, z których siedem zostało na zamówienie sceny w Legnicy napisanych, co już jest okolicznością zwracającą uwagę. Jeśli dodamy, że w ciągu owych dziewięciu sezonów legnicki teatr dwukrotnie (*) otrzymał Grand Prix w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i – również dwukrotnie – nagrody reżyserskie w owym konkursie, przyjdzie chyba uznać, że trochę tu dla rodzimego dramatopisarstwa uczyniono (…)”
– pisze we wstępie do antologii Krzysztof Kopka.

Premierowa i promocyjna prezentacja wydawnictwa towarzyszyć będzie I Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu "Miasto" w Legnicy. Odbędzie się w piątek 14 września o godz. 12.00 w teatralnej Caffe Modjeska.


Od redaktora serwisu:

(*) 
Ponieważ antologia obejmuje sztuki napisane i wystawione w latach 1997-2005 autor wstępu z oczywistych powodów nie uwzględnia zatem faktu, że Teatr Modrzejewskiej sięgnął po Grand Prix ministerialnego Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (za sprawą nagrody dla „Osobistego Jezusa” Przemysława Wojcieszka z lipca 2007) po raz trzeci! Także trzeci raz nagrodę dostał w tym samym konkursie reżyser legnickiego przedstawienia.