Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michał Mierczyński, działając z upoważnienia rządu polskiego, wskazał Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Miasto” w Legnicy jako ważny element promocji osiągnięć polskiej kultury w Unii Europejskiej. Na ręce dyrektora legnickiego teatru Jacka Głomba wpłynęła propozycja, by festiwal uświetnił polską prezydencję w UE.Warszawa, l5 marca 2010 roku

Jacek Głomb
Dyrektor
Międzynarodowy Festiwal
Teatralny ,,Miasto"

Szanowny Panie,
decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  funkcja koordynatora programu kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej została powierzona Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.

W działaniach promujących Polskę w Unii Europejskiej i poza jej granicami jedną z głównych ról od lat pełni kultura. Zintegrowany, wyrazisty i barwny program kulturalny stanowić będzie istotny składnik polskiej Prezydencji.

Biorąc pod uwagę Pana doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć cieszących się zainteresowaniem i pełniących ważną rolę kulturalną, edukacyjną oraz promocyjną zarekomendowałem Międzynarodowy Festiwal Teatralny ,,Miasto" jako wydarzenie, które powinno zostać włączone do Programu Prezydencji i otrzymać jej oficjalne logo.

Lista festiwali przeze mnie poleconych została następnie zaakceptowana przez Radę Artystyczną MKiDN oraz przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów. Tym samym Międzynarodowy Festiwal Teatralny ,,Miasto'' ma szansę na oficjalne uczestniczenie w planowanych przez nas
działaniach.

Nie dysponujemy możliwościami finansowego wsparcia naszych partnerów, niemniej podkreślić należy, iż włączenie do programu Prezydencji to szansa dla wielopłaszczyznowej promocji - lokalnej, europejskiej i światowej. To także możliwość działania na rzecz umacniania wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego nie tylko ze względów gospodarczych, ale również z uwagi na bogatą i ciekawą kulturę, która może stać się ważnym czynnikiem w budowaniu europejskiej tożsamości.

Jest dla mnie niezmiernie ważne, aby Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Miasto”, stanowiący tak ważny punkt na kulturalnej mapie Polski, uświetnił program, który na pół roku - poprzez dynamiczne, nowatorskie i angażujące działania kulturalne - odmieni oblicze naszego kraju.

Mam wielką nadzieję, iż wspólnymi siłami uda nam się do tego doprowadzić.

Z poważaniem,
Michał Merczyński
Dyrektor
Narodowy Instytut Audiowizualny