Teatr Modrzejewskiej w Legnicy oficjalnie ogłosił, że odwołuje sezon 2023/2024. Nie będzie premier ani innych spektakli, edukacji teatralnej w ramach Klubu Gońca Teatralnego, lekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi, koncertów, czytań, występów festiwalowych i nagród promujących Legnicę. Nie ma pieniędzy na tę działalność, bo prezydent wstrzymał dotację dla placówki. Artykuł Piotra Kanikowskiego.

"Panie prezydencie, czy chce pan zostać grabarzem legnickiego teatru?" - od tych mocnych słów rozpoczął swoje wystąpienie na sesji rady miejskiej Legnicy Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Szef legnickiej sceny poinformował, że z powodu rozwiązanej przez miasto umowy o współfinansowaniu legnickiej sceny, teatr nie dopnie budżetu. Artykuł Jagody Balickiej.

- Panie Prezydencie, czy chce Pan zostać grabarzem legnickiego teatru? - pytał na sesji Rady Miejskiej Legnicy Jacek Głomb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej. Tadeusz Krzakowski nie odpowiedział na to pytanie. W ogóle nie zabrał głosu, choć od dyrektora usłyszał, że po wakacjach po raz pierwszy od 30 lat nie będzie darmowych zajęć Klubu Gońca Teatralnego dla mieszkańców, nie będzie spektakli, koncertów i innych imprez, a przede wszystkim nie będzie premier. Pisze Piotr Kanikowski.

"Panie prezydencie! Czy chce pan zostać grabarzem legnickiego teatru?- od takiego pytania rozpoczął swoje wystąpienie na sesji rady miejskiej Legnicy Jacek Głomb, dyr. Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Szef legnickiej sceny zaapelował, by jak najszybciej rozwiązać  konflikt na linii marszałek województwa- prezydent Legnicy, bo przez to nie jest wypłacana z budżetu miasta dotacja dla teatru w kwocie miliona zł. Informuje Agata Rojewska.

Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy zawiesza bezterminowo działalność artystyczną. Powodem tej decyzji są problemy finansowe. Placówce brakuje w budżecie 1,5 mln zł. To skutek decyzji prezydenta Legnicy, który w ubiegłym roku wycofał się ze współfinansowania sceny. Materiał Andrzeja Lamparta.

W roku bodajże 2014, jako przedstawiciel Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy, pojechałam do Warszawy, do Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby, wraz z przedstawicielami innych Kolegiów z całej Polski, spotkać się z Urzędnikiem. Walczyliśmy o być albo nie być naszych szkół – zapadały dramatyczne decyzje, a my próbowaliśmy ratować szkoły, dzięki którym Polacy zaczęli mówić językami.

Legnicki teatr zawiesza działalność artystyczną - czytamy w najnowszym oświadczeniu Jacka Głomba, dyrektora Teatru Modrzejewskiej. Wczoraj (26 czerwca) szef sceny wystąpił podczas sesji Rady Miasta. Dyskusji na temat dalszego finansowania teatru nie podjął jednak główny adresat oświadczenia - prezydent Tadeusz Krzakowski. Poniżej prezentujemy pełną treść najnowszej wiadomości Jacka Głomba do widzów legnickiej sceny.

Wystąpienie dyrektora Jacka Głomba na sesji Rady Miejskiej Legnicy 26 czerwca 2023 roku.

Wiele kontrowersji wzbudziło wystąpienie Jacka Głomba, dyrektora Teatru im. Modrzejewskiej, który na poniedziałkowej sesji rady miejskiej odczytał oświadczenie, dotyczące wstrzymania przez miasto finansowania placówki. Pisze Lilla Sadowska.

W roku 2022 obywatele złożyli do prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego siedem petycji. Cztery zostały rozpatrzone negatywnie. Nawet ta, pod którą podpisało się ponad 5 tysięcy ludzi. Informuje Piotr Kanikowski.

Podkategorie