We wtorkowe południe w Legnicy odbyła się konferencja prasowa członkiń Stowarzyszenia Teatr Niezbędnie Potrzebny, które opowiedziały o rezultatach przeprowadzonej zbiórki podpisów pod petycją oraz innych działaniach związanych z „ratowaniem Teatru Modrzejewskiej” po decyzji prezydenta miasta o wypowiedzeniu umowy współfinansowania instytucji.

Spotkanie z mediami rozpoczęto od odczytania oświadczenia Stowarzyszenia Teatr Niezbędnie Potrzebny, które 2 sierpnia przekazało petycję podpisaną przez ponad pięć tysięcy osób do Urzędu Miasta.

W dniu dzisiejszym, tj. 2 sierpnia 2022r., zarząd Stowarzyszenia „Teatr Niezbędnie Potrzebny” złożył do Prezydenta Miasta Legnicy (do wiadomości Marszałka Dolnośląskiego) oraz do pani Przewodniczącej Rady Miejskiej Legnicy, tekst Petycji „Znów walczymy o nasz Teatr Modrzejewskiej w Legnicy” wraz z 5214 podpisami (tj. 4201 podpisów on-line oraz 1013 w wersji papierowej).

Petycja została otwarta w dniu 5 lipca na stronie petycjeonline.com., a także od tego dnia zbieraliśmy podpisy na listach papierowych, podczas dyżurów wolontariuszy Stowarzyszenia w Art Cafe Modjeska. Zamknięcie petycji on-line nastąpiło o północy w dniu 31 lipca, tego też dnia złożono ostatnie podpisy na listach papierowych.

Jest nam niezmiernie miło, że Petycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, przeszło połowa podpisów pochodzi z samej Legnicy a ponad 1.5 tysiąca to miejscowości powiatu legnickiego oraz pozostałej części województwa dolnośląskiego. Pozostałe podpisy pochodzą z innych województw, jest ich około 1000, poza tym jest też ok 100 podpisów zza granicy (m.in. Ukraina, Niemcy, Francja, USA, Wielkiej Brytania, Gruzja, RPA).

Tak duże zainteresowanie treścią Petycji, czyli de facto wnioskiem Prezydenta Miasta do Marszałka Województwa o rozwiązanie umowy o współfinansowanie Teatru Modrzejewskiej, jest w naszym odczuciu dowodem na ogromną troskę o dalsze losy Teatru. Czytając komentarze w elektronicznej wersji Petycji zwracamy uwagę przede wszystkim na postrzeganie Teatru Modrzejewskiej jako jednej z najlepszych scen w Polsce, jako wizytówki Miasta, z której powinno ono być wręcz dumne. Ludzie dostrzegają też bardzo ważną rolę edukacyjną Teatru i zajęć w nim prowadzonych, m.in. w Klubie Gońca Teatralnego, który, nawiasem mówiąc, jest najstarszym nieprzerwanie prowadzonym Klubem Gońca w Polsce, już 30 lat! Młodzież nie tylko przecież z legnickich szkół często i chętnie korzysta z oferty repertuarowej Teatru, jako pogłębienie wiedzy o kulturze. Panu Prezydentowi, jako organowi prowadzącemu legnicką oświatę, powinno chyba zależeć na starannej edukacji młodzieży, w tym edukację teatralną? Na to szczególnie zwracali uwagę sygnatariusze petycji.

Podczas dyżurów przy zbieraniu podpisów na papierze, przeżyliśmy wiele wyjątkowych spotkań, rozmów, wspomnień, a często i wzruszeń. Osoby do nas przychodzące z nieukrywanym oburzeniem na decyzję Urzędu Miasta opowiadały o swoich doświadczeniach i odczuciach podczas spektakli, zajęć Gońca, przywoływawszy wspomnienia z okresu szkoły i związanych z tym wycieczek do Teatru. W rozmowach z osobami podpisującymi odczuwało się utożsamianie Teatru z miastem a przez to i z samymi mieszkańcami, często podkreślane w formule: to nasz Teatr, to Teatr legnicki. Pokazuje to, że Teatr Modrzejewskiej jest nieodłącznym elementem miasta i wrósł w świadomość legniczan, którzy nie wyobrażają sobie (jak mówili) miasta bez legnickiej sceny teatralnej.

Wiele rozmów dotyczyło także akcji społecznych prowadzonych przez Drużynę Modrzejewskiej, jak choćby w ostatnim czasie pomoc uchodźcom z Ukrainy czy wcześniej zbiórki darów dla uchodźców na granicy białoruskiej. Wracano również pamięcią do sytuacji, gdy podczas pandemii, teatr mógł być obecny w naszych domach jedynie on-line, więc nawet w tak trudnym czasie nie było przerw w graniu spektakli na scenie Gadzickiego.

Ten Teatr po prostu zasługuje na jeszcze większą niż dotąd uwagę Ratusza, jest on Legnicy niezbędnie potrzebny!

Członkinie Stowarzyszenia obecne na konferencji prasowej podkreśliły, że zgromadzone pod petycją podpisy (również osób zza granicy) dowodzą, iż teatr reprezentuje „wartości będące na tyle uniwersalne, że jednoczą ludzi z różnych krajów, różnych narodów, mówiących różnymi językami, co jest nie do przecenienia”.

Petycja trafiła już do Urzędu Miasta Legnicy. Co dalej?

- Jeden egzemplarz petycji trafił do prezydenta, drugi do przewodniczącej Rady Miasta, a trzeci trafi jutro do marszałka województwa. Zgodnie z zasadami adresat petycji, czyli pan prezydent Tadeusz Krzakowski ma maksymalnie trzy miesiące na odpowiedź – jest do tego zobligowany przepisami – tłumaczyła jedna z pomysłodawczyń akcji.

O dalszym rozwoju sprawy na bieżącą będziemy informować w @kt.

Konrad Pruszyński