„Informacja na temat sytuacji w legnickim teatrze” będzie jednym z punktów poniedziałkowego (30 czerwca) posiedzenia Rady Miejskiej Legnicy. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawi m.in. dyrektor Teatru Modrzejewskiej Jacek Głomb. Radni otrzymają także informację o realizacji „Strategii Rozwoju Kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020)” w roku 2007.


Informacja dla radnych przygotowana przez Wydział Kultury i Nauki Urzędu Miasta zawiera sporo informacji na temat osiągnięć legnickiej sceny dramatycznej.

„Teatr im. Heleny Modrzejewskiej działaniami impresaryjnymi wzbogacił i urozmaicił w głównej mierze ofertę dla widzów najmłodszych. Sześć propozycji scenicznych (w 2006 r. – jedna) kierowanych do dzieci zaprezentowano na łącznie 31 spektaklach, zawsze przy pełnej widowni. Do widzów dorosłych adresowano 4 przedstawienia (m.in. teatru z Los Angeles w USA). Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Teatru organizowano recitale i monodramy (m.in. Krystyny Jandy, Katarzyny Groniec)”.

„Do sztandarowych imprez kulturalnych Legnicy dołączył Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Miasto” zorganizowany przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej. We wrześniu 2007 r. odbyła się pierwsza edycja Festiwalu. W ciągu 4 dni ponad 2.100 widzów, nie tylko z Legnicy, obejrzało na 7 „scenach” naszego miasta 15 spektakli (6 światowych prapremier). Założeniem ideowym tego festiwalu była artystyczna ingerencja teatru w miejsca historyczne dla lokalnej społeczności w celu przywrócenia ich pamięci, wpisania w ramy współczesnej świadomości”.

„Legnickie instytucje kultury znacząco wzbogaciły i zaktywizowały działalność w zakresie edukacji kulturalnej (…). Teatr im. Heleny Modrzejewskiej prowadził działania w ramach: Szkoły Czarodziejów Wyobraźni – dla dzieci do 10 roku życia; Małego Gońca – dla dzieci w wieku 9-12 lat; Kalejdoskopu – dla młodzieży gimnazjalnej, Śladów – dla młodzieży ponadgimnazjalnej”.

W zakresie promocji miasta w regionie, w kraju i za granicą opracowanie wymienia m.in.:

„Organizacja przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto”, w którym wzięło udział 7 teatrów (osiem – przyp. red. serwisu). W tym 4 zagraniczne – z Włoch, USA, Rosji i Gruzji oraz 3 polskie (4 polskie – przyp. red. serwisu) – z Krakowa, Wrocławia i Legnicy (także z Poznania – przyp. red. serwisu)”.

„Teatr Modrzejewskiej został wpisany do porozumienia o współpracy kulturalnej regionów – Dolnego Śląska i Alzacji – na lata 2007-2009 jako partner dla teatrów ze Strasburga i Colmar”.

„W roku 2007 Teatr Modrzejewskiej, jako jedyny w Polsce, po raz trzeci uzyskał prestiżową główną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie na najlepszą sztukę współczesną za spektakl P. Wojcieszka „Osobisty Jezus””.

W zakresie inwestycji i remontów:

„Remont elewacji siedziby Teatru realizowany ze środków budżetu państwa i funduszy unijnych (w wysokości 1.595.090 zł) dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwotą 400.000 zł, został wsparty środkami budżetu miasta w wysokości 1.081.203 zł”.

„Nowych treści nabrało hasło „Legnica – miastem festiwali”. Obok dotychczasowych ugruntowanych wydarzeń ze świata muzyki, satyry, sztuki złotniczej, pojawił się bowiem niekonwencjonalny festiwal teatralny” – piszą w podsumowaniu autorzy opracowania.


Od redaktora serwisu:

Zaskakuje w tym opracowaniu pominięcie najprawdopodobniej największego promocyjnego sukcesu legnickiego teatru, a być może także całego miasta, jakim w kwietniu 2007 roku było wygranie Wielkiej Nagrody I Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Telewizyjnej Prix Visionica 2007 we Wrocławiu przez wyprodukowany wspólnie przez Teatr Modrzejewskiej i TVP Kultura spektakl Przemysława Wojcieszka „Made in Poland”. Zwycięstwo w konkurencji, do której stanęły telewizje i producenci programów telewizyjnych z ponad 60 krajów świata, którzy zgłosili do konkursu kilkaset (!) programów, było wielkim wydarzeniem, na żywo transmitowanym przez TVP.