Drukuj

Na pewno ten rok dyrektor Teatru im, Heleny Modrzejewskiej Jacek Głomb może uznać za złoty. Nie tylko dlatego, że legnicki teatr zamknął po raz kolejny swój wynik finansowy na plusie, co jest ewenementem w skali krajowej wśród tego rodzaju instytucji. Także dlatego, że stanęła za nim murem Komisja Kultury, Nauki i Edukacji w sprawie wniosków o dotację, a Urząd Marszałkowski przychylnie patrzy na miedziową stolicę kultury sypiąc złotówkami. Pisze Ewa Jakubowska.


Tradycją się stało, że posiedzenia Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego co jakiś czas odbywają się poza Wrocławiem. Miejscem takich wyjazdowych posiedzeń są regiony szczególnej aktywności kulturalnej lub interesujące instytucje tego typu. Dziś (23 marca - @KT) ta wyjątkowa rola przypadła legnickiemu teatrowi, o co zabiegł jego dyrektor. Nie bez kozery Głomb chciał gościć w swoich progach komisję. Ważyły się losy przyszłych dotacji, a teatrowi bardzo potrzebne były duże pieniądze.

- Na dzisiejszym posiedzeniu – poinformowała wiceprzewodnicząca komisji Jadwiga Szeląg - został złożony wniosek o dofinansowaniu kwotą 150 tys. zł do przeprowadzenia drugiego etapu remontu dachu budynku teatru. Dwa lata temu teatr otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego pierwszą transzę w wysokości 180 tys. zł na ten cel. Z uwagi na obchody 40-lecia istnienia teatru należałoby zakończyć prace remontowe.

Dobrą wiadomością dla dyrektora Głomba było zaakceptowanie przez komisję potrzeby wymiany instalacji ogrzewania centralnego, które pamięta czasy socrealizmu. Koszt tej inwestycji jest niemały, bo około 360 tys. zł. Niestety budżet na remonty w tym roku został dawno zamknięty, ale obiecano, że po pierwsze już w listopadzie przy pracach nad nowym budżetem znajdzie się kwota na częściową wymianę.

- W związku z tym, że w tym roku przypadają dwie rocznice związane z teatrem – jego powstanie jako instytucji w listopadzie 1977 i 175 rocznicy wybudowania gmachu w którym się mieści – Urząd Marszałkowski przeznaczy na uroczyste obchody również środki pieniężne - oznajmił członek komisji Tadeusz Samborski. - Na te uroczystości z Ministerstwa Kultury zostały już zabezpieczone środki w wysokości 170 tys. zł.

Ale to nie wszystko jeśli chodzi o pieniądze dla teatru. Okazało się, że komisja postanowiła wystąpić do kapituły nagrody „Silesia” o jej przyznanie właśnie legnickiemu teatrowi. Nagroda kulturalna Dolnego Śląska "Silesia" przyznawana jest przez samorząd województwo dolnośląskiego twórcom oraz instytucjom kultury za działalność artystyczną lub kulturalną o szczególnym znaczeniu dla regionu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ma ona także wartość wymierną - w kategorii indywidualnej to kwota 20 000 zł, a do 100 000 złotych w kategorii instytucji.

(Ewa Jakubowska, „Sypną dużą kasę teatrowi”, http://e-legnickie.pl, 23.03.2017)