Drukuj

22 czerwca w Legnickiej Bibliotece Publicznej zaprezentowano kolejne wydanie luksusowego i bogato ilustrowanego wydawnictwa, które jego twórcy nazywają Kroniką Miasta.  W obszernym spisie wydarzeń ważnych, drugo i szóstorzędnych, a nawet bzdurnych i czysto propagandowych sławiących nawet sukcesy, których nie było, brakuje TYLKO jednego. Najmniejszej chociażby wzmianki, że Legnica ma teatr.


„Autorzy w syntetycznej, często lapidarnej formie przywołują zdarzenia, ważne fakty z życia samorządu, miasta i jego mieszkańców. Odnotowują sukcesy i problemy” – napisał we wstępie prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Jakie? Oto garść przykładów wyłącznie ze stycznia 2014 roku:


Takich notek jest dokładnie 305! Ani razy nie wspomniano w nich o legnickim teatrze, jedynej profesjonalnej instytucji artystycznej w Zagłębiu Miedziowym, ani o wydarzeniach związanych z działalnością Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, którego miasto jest statutowym współorganizatorem przeznaczając na utrzymanie legnickiej sceny dramatycznej 1,5 mln zł rocznie. Najwyraźniej Legnicy i jej władzy z teatrem „nie jest po drodze”.

„Serdecznie zachęcam do lektury tej pozycji, która z pewnością stanie się cennym elementem instytucjonalnych i prywatnych zbiorów opracowań  poświęconych Legnicy” – tak zakończył wstęp do wydawnictwa, które jest kosztownym propagandowym i zakłamanym bublem, prezydent miasta. Zamiast dalszego ciągu cisnącego się na myśl komentarza zamieszczam informację, która w lutym br. przesłana została do legnickiego Urzędu Miasta.

Grzegorz ŻurawińskiI N F O R M A C J A Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
z realizacji w roku 2014 zadania 4.5.6. Wzbogacanie oferty kulturalnej Legnickiego Centrum Kultury, Teatru im. H. Modrzejewskiej i pozostałych placówek – utrzymanie wysokiego poziomu imprez kulturalnych.


Rok 2014 dla legnickiego Teatru Modrzejewskiej był ostatnim rokiem, w którym realizowany był wspierany wieloletnim grantem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzyletni (2012-2014) cykl artystyczny Teatru Opowieści, a zatem działanie przeciwstawiające się modelowi kultury, który spycha na margines zainteresowanie jednostkowymi historiami ludzkimi, stanowiącymi gwarant przekazywania wiedzy o człowieku, umożliwiający odbiorcy identyfikowanie się z historią, konfrontację postaw, pobudzający sferę emocji takich jak: wzruszenie, niepokój, smutek czy radość. Społecznym celem tego programu była demokratyzacja dostępu do sztuki poprzez teatr, który zrozumieją zarówno profesorowie, jak i gospodynie domowe, tak robotnicy, jak i studenci.

Był to kolejny rok wielu podróży (24 przedstawienia na wyjeździe), w tym udziału w artystycznych prezentacjach objętych rządowym programem 600.lecia stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją. Był to także rok jubileuszu 20.lecia objęcia funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego legnickiej sceny dramatycznej przez Jacka Głomba, co artystyczny wymiar znalazło we wrześniowym festiwalowym benefisie.

Legnickiej publiczności zaprezentowano w 2014 roku 33 tytuły spektakli (w tym 21 własnej produkcji). Łącznie Teatr Modrzejewskiej był producentem lub organizatorem 186 przedstawień (w tym 122 na głównej Scenie Gadzickiego oraz 4 za granicą). Biletowane spektakle teatralne obejrzało ponad 22 tys. widzów, co łącznie z wydarzeniami o innym charakterze (koncerty, projekcje) dało widownię na poziome 29 tys. widzów i uczestników.

Premiery i spektakle Teatru Opowieści

W roku 2014 teatr przygotował i wystawił pięć premier: „Wesołe miasteczko” Roberta Urbańskiego w reżyserii Joanny Gonschorek (pełnowymiarowe widowisko kabaretowe z udziałem całego zespołu aktorskiego oraz członków Chóru Kameralnego AXION), „Ożenek” Mikołaja Gogola w reżyserii Piotra Cieplaka, „Dzień dobry i do widzenia” Athola Fugarda w reżyserii Magdy Skiby (debiut reżyserski i inauguracja Sceny na Strychu), „Człowiek na moście” Roberta Urbańskiego w reżyserii Jacka Głomba (w plenerze dziedzińca Zamku Piastowskiego w Legnicy z udziałem Chóru Kameralnego AXION) oraz „Zanim chłodem powieje dzień” w autorskiej reżyserii Pawła Kamzy.

Legnicki teatr udzielił artystyczno-produkcyjnego wsparcia przy premierze spektaklu „Moja Bośnia” Katarzyny Knychalskiej (debiut dramatopisarski) w reżyserii Jacka Głomba, która odbyła się na scenie Teatru Starego w Bolesławcu. Kolejny rok z rzędu Teatr Modrzejewskiej udzielił również wsparcia członkom Legnickiej Młodzieżowej Grupy Musicalowej i projektowi Młodzież Tworzy Musical. Efektem była premiera i dwukrotna popremierowa oraz bezpłatna prezentacja pełnowymiarowego widowiska muzyczno-kostiumowego „Musicale, musicale…” w reżyserii Joanny Brylowskiej na Scenie Gadzickiego.

Oprócz przedstawień premierowych na repertuar legnickiego teatru składały się w roku 2014 sztuki, które swoje premiery miały w latach poprzednich: „Zabijanie Gomułki” wg Jerzego Pilcha w reż. Jacka Głomba, „Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł” Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak-Wolak w ich autorskiej reżyserii, „Iwanow” Antoniego Czechowa w reż. Linasa M. Zaikauskasa, „Niekończąca się opowieść” (baśń familijna) Michaela Endego w reż. Pawła Palcata i Anity Poddębniak, „Mamatango” (realizacja zespołowa), „Inny chłopiec” Willy’ego Russela w reż. Pawła Palcata, „Otello” Williama Szekspira w adaptacji Krzysztofa Kopki i reż. Jacka Głomba, „Matka Joanna od Aniołów” wg Jarosława Iwaszkiewicza w reż. Piotra Tomaszuka, „III Furie” Sylwii Chutnik, Magdy Fertacz i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reż. Marcina Libera, „Zrozumieć H.” w autorskiej reżyserii Pawła Palcata, „Szaweł” Roberta Urbańskiego w reż. Jacka Głomba, „Roxxy 2 Hot” wg Pedro Almodovara w reż. Szymona Turkiewicza i Pawła Palcata, „Łemko” Roberta Urbańskiego w reż. Jacka Głomba, „Historia o Miłosiernej, czyli testament psa” Ariano Suassuny w reż. Piotra Cieplaka, „Madonna, Księżyc i pies” wg Rolfa Bauerdicka w reż. Lecha Raczaka oraz „Świństwo” wg Marie Darrieussecq w adaptacji Janusza Chabiora i reżyserii Anity Poddębniak.

Zbudowana w ten sposób oferta artystyczna legnickiej sceny umożliwiła zaprezentowanie publiczności różnorodnego repertuaru, na który złożyło się aż 21 tytułów produkcji własnych, które wystawiono na 7 scenach: Scenie Gadzickiego, Scenie na Nowym Świecie, Scenie na Strychu, w Caffe Modjeska, w Klubie Aktorskim, na scenie Szybu Bolesław (Lubin) oraz w plenerze dziedzińca Zamku Piastowskiego w Legnicy.

Gościnnie, czyli teatralny impresariat

Produkcje własne uzupełniała i wzbogacała gościnna prezentacja spektakli wyprodukowanych poza legnicką sceną: „Samospalenie” Krzysztofa Szekalskiego w wykonaniu Przemysława Bluszcza (Fundacja Sztuki Orbis Pictus w Warszawie), „ADHD i inne cudowne zjawiska – wykład nieprzewidywalny” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej i Hanny Konarowskiej (Teatr Studio w Warszawie), „Tylko jeden dzień” Martina Baltscheita w reż. Agaty Kucińskiej (Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze), „Ony” Marty Guśniowskiej w reż. Aliny Moś-Kerger (Teatr im. Osterwy w Gorzowie Wlkp.), „Więzi rodzinne” wg Daniela Dan Gordona w reż. Jakuba Kamieńskiego (MA Production Warszawa), „Kokolobolo, czyli opowieść o przypadkach Ślepego Maksa i Szai Magnata” Roberta Urbańskiego w reż. Jacka Głomba (Teatr Nowy w Łodzi), „Marsz Polonia” wg Jerzego Pilcha w reż. Jacka Głomba (Teatr Powszechny w Łodzi), „Wesołe Kumoszki z Windsoru” Williama Szekspira w reż. Jacka Głomba (Teatr im. Osterwy w Gorzowie Wlkp.), „Matki” Piotra Rowickiego w reż. Katarzyny Deszcz (Teatr Nowy w Zabrzu), „Spisek smoleński” w autorskiej reżyserii Lecha Raczaka (Fundacja Orbis Tertius z Poznania). Uzupełnieniem tej oferty była prezentacja spektakli nurtu off-teatr: „Pocztówki z Karłowic” w autorskiej reżyserii Joanny Gerigk (Fundacja Teatr Nie-Taki we Wrocławiu) oraz „Bucharest Calling” Peca Stefana w reż. Pawła Palcata.

Łącznie legnickiej publiczności zaprezentowano w 2014 roku 12 tytułów wyprodukowanych poza macierzystą sceną, wystawiając 19 biletowanych przedstawień.

Artystyczne podróże, festiwale, nagrody

Ważnym elementem promocji miasta, regionu i upowszechniania dorobku legnickiego teatru były artystyczne podróże: udział w festiwalach, przeglądach i wyjazdowych prezentacjach spektakli. Podczas ubiegłorocznych wyjazdów teatr dał 24 przedstawienia, na co złożyła się prezentacja 6 tytułów: „Zrozumieć H.” (1), „Zabijanie Gomułki” (3), „Łemko” (5), „Świństwo” (2), „Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł” (2) oraz „Ożenek” (11). Dziesięć z tych prezentacji miało charakter festiwalowy, bądź konkursowy. Legnickie spektakle zaprezentowano m.in. w: Lublinie, Polkowicach, Gliwicach, Kargowej, Olecku, Wrocławiu, Zabrzu, Gorzowie i Krakowie.

Szczególny charakter i największe znaczenie miały dwie z artystycznych podróży. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (150 tys. zł) legnicki „Łemko” Roberta Urbańskiego w reżyserii Jacka Głomba brał udział w prezentacji dorobku kulturalnego Polski w ramach ministerialnego programu związanego z 600-leciem stosunków dyplomatycznych między Polską i Turcją. Wybór spektaklu nie był przypadkowy. Legnickie przedstawienie dotyczące historycznych zaszłości i ran, trudnych relacji Polaków, Ukraińców, Łemków, Rosjan i Niemców, dla Turków było metaforą świata doskonale znanego i doświadczanego, ale też wypieranego ze świadomości, przywołując ich problemy we współżyciu z Kurdami, Ormianami, Arabami, Grekami. Przedstawienie dwukrotnie zaprezentowano na 5. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Antalyi, a następnie także w Ankarze i w Mardinie.

W roku 2014 legnicki teatr po raz czwarty uczestniczył, w realizowanym szósty rok z rzędu, objazdowym programie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, którego celem jest docieranie ze sztuką teatru do miejscowości, z reguły niewielkich, pozbawionych stałych scen i możliwości codziennego obcowania ze sztuką dramatyczną. Każdorazowo kwalifikacja do udziału w programie ma charakter konkursu ofert, w którym wygrywają i możliwość prezentacji oraz dofinansowanie uzyskują tylko najciekawsze propozycje. Teatr Modrzejewskiej postawił na „Ożenek”, klasyczną rosyjską komedię obyczajową Mikołaja Gogola z elementami satyry i groteski, którą reżyser Piotr Cieplak przeniósł we współczesne realia. Najdłuższa z dotychczasowych artystyczna wyprawa po kraju rozpoczęła się w Tczewie, po czym spektakl zaprezentowano także w: Wejherowie, Krotoszynie, Głogowie, Oławie, Brzegu Dolnym, Bolesławcu Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy oraz w Żarach.

Prezentacje konkursowe i festiwalowe przyniosły legnickim artystom nagrody, wyróżnienia i nominacje do nagród. Najważniejsze stały się udziałem twórców i wykonawców spektaklu „Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł” zaprezentowanego na XIV Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” w Zabrzu. Przedstawienie zdobyło Grand Prix Nagrodę Publiczności. Jego autorzy i twórcy Paweł Wolak i Katarzyna Dworak-Wolak otrzymali medal, czyli honorową Nagrodę im. Stanisława Bieniasza oraz nagrodę jury dla najlepszych realizatorów festiwalowego spektaklu. Pierwszą nagrodę aktorską przyznano Rafałowi Cieluchowi, zaś wyróżnienie Magdzie Skibie. Do legniczan trafiły także dwie z pięciu nagród przyznawanych przez Jury Młodych. Otrzymali je: scenograf przedstawienia Małgorzata Bulanda oraz Rafał Cieluch, którego młodzieżowe jury uznało najlepszym aktorem festiwalu. Autorzy przedstawienia otrzymali także nagrodę za najlepszy tekst dramatyczny 20. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Wyróżnieniem dla spektaklu i jego twórców było także zaproszenie i udział w prestiżowym konkursie 7. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Boska komedia” w Krakowie, podczas którego prezentowane sztuki ogląda międzynarodowe grono krytyków, dyrektorów teatrów, organizatorów i kuratorów festiwali z wielu krajów świata.

Prezentacja spektaklu Roberta Urbańskiego „Zabijanie Gomułki"(wg powieści Jerzego Pilcha „Tysiąc spokojnych miast”) w reżyserii Jacka Głomba na XVI Festiwalu „Oblicza Teatru” w Polkowicach przyniosła jego twórcom aż cztery nominacje do Złotego Miedziaka w kategorii najlepszy: spektakl, reżyser, aktor (Zbigniew Waleryś) i scenografia (Małgorzata Bulanda). Wyniki zostaną ogłoszone w marcu br.

Sukcesem aktorskim była także główna rola odtwarzająca postać Henryka Karlińskiego w spektaklu Roberta Urbańskiego „Człowiek na moście” w reż. Jacka Głomba. Paweł Palcat otrzymał za nią „Bombę sezonu” przyznawaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej oraz nominację do dorocznej nagrody Gazety Wyborczej Wrocław „wARTo” (ogłoszenie laureatów w lutym br.).

W maju 2014 roku, podczas gali w chorwackim Kavtacie koło Dubrownika, telewizyjna realizacja spektaklu „Orkiestra” Krzysztofa Kopki w reżyserii Jacka Głomba i ze zdjęciami Arkadiusza Tomiaka, wspólna produkcja Teatru Modrzejewskiej w Legnicy i TVP Wrocław, otrzymała prestiżowe wyróżnienie Europejskiego Stowarzyszenia Telewizji Regionalnych CIRCOM. Przedstawienie zrealizowane dla Teatru TVP i sfinansowane przez KGHM Polska Miedź S.A. wyróżniono w kategorii fabuła/dramat. Rangę wydarzenia podkreślał fakt, że była to jedyna polska produkcja, która znalazła się w ubiegłorocznym gronie nagrodzonych i wyróżnionych, mimo że to właśnie TVP miała najwięcej (34) produkcji zgłoszonych i nominowanych do wyróżnień ze wszystkich europejskich stacji telewizyjnych.

20. sezonów Jacka Głomba w Legnicy

Rok 2014 był dwudziestym, w którym funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego legnickiego teatru sprawował Jacek Głomb. Znalazło to artystyczne odbicie w programie Teatru Modrzejewskiej. Kulminacją jubileuszu była benefisowa wrześniowa trzydniówka artystyczna, podczas której zaprezentowano część reżyserskiego dorobku tego twórcy. Prologiem do niej była wyjazdowa premiera spektaklu „Moja Bośnia” w Bolesławcu, jednak zasadnicza część wydarzenia miała miejsce w Legnicy. Publiczności zaprezentowano trzy wybrane i nieznane legnickiej publiczności spektakle wyreżyserowanego w ostatnich latach przez Jacka Głomba poza macierzystą sceną (wymieniono je w punkcie „Gościnnie, czyli teatralny impresariat”).

W kinie teatralnym (Caffe Modjeska) gościom, uczestnikom i publiczności benefisu zaprezentowano także trzy wybrane produkcje dla Teatru Telewizji zrealizowane przez Teatr Modrzejewskiej i wyreżyserowane przez jubilata (od najstarszej po najnowszą). Były to: „Pasja” Mieczysława Abramowicza, „Wschody i Zachody Miasta” Roberta Urbańskiego oraz „Orkiestra” Krzysztofa Kopki.

Jubileusz był okazją do premierowej prezentacji wydawanego we Wrocławiu teatralnego kwartalnika „Nietak!T”, którego lwią część (blisko sto stron) poświęcono prezentacji osoby jubilata, analizie i ocenie jego dorobku organizacyjnego i artystycznego. Ważną częścią benefisu były otwarte dla publiczności spotkania i dyskusje z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli m.in. szefowie teatrów: Jan Tomaszewicz (Gorzów Wlkp.), Jerzy Makselon (Zabrze), Ewa Pilawska (Łódź), Jarosław Fret (Wrocław), ks. Waldemar Sondka (Łódź), Wojciech Majcherek (szef Teatru TVP); reżyserzy: Piotr Cieplak, Lech Raczak, Mieczysław Abramowicz, Przemysław Wojcieszek; scenografowie: Bohdan Cieślak, Piotr Tetlak, Andrzej Witkowski; muzycy: Jacek Hałas i członkowie Trio Lautari, Bartosz Straburzyński, Łukasz Matuszyk; teatralni krytycy: Leszek Pułka i Łukasz Drewniak, aktorzy związani z legnicką sceną: Jakub Kotyński, Robert Zawadzki, Grzegorz Wojdon, Mirosława Olbińska, Alina Czyżewska, Zbigniew Waleryś, Marzena Kipiel-Sztuka. Oficjalnym i uroczystym akcentem jubileuszu było odznaczenie Jacka Głomba srebrnym medalem Gloria Artis nadanym mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowy Świat i edukacja teatralna

Skupiający przedstawicieli najmłodszego pokolenia legnickich twórców kultury z różnych dziedzin (głównie teatru, muzyki, tańca i plastyki) teatralny Ośrodek Nowy Świat, którego celem jest tworzenie programu dla przyszłego Międzynarodowego Ośrodka Spotkań Młodzieży, kontynuował działalność warsztatową, organizował koncerty, ogniska, grille, gry i zabawy (plastyczne, krawieckie, muzyczne, taneczne, sportowe, cyrkowe) organizowane – głównie w okresie wakacji - dla dzieci i ich rodziców z podwórek przylegających do Nowego Światu.

W roku 2014 Ośrodek prowadził warsztaty filmowe, których efektem był dokumentalny film „Rzemiosła z Nowego” przywracający pamięć o historii punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych w tej części miasta, a także - zrealizowany podczas zajęć z dziećmi - film „Mój wymarzony świat”. We współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu Ośrodek Nowy Świat był także organizatorem ogólnopolskiej, studencko-doktoranckiej etnograficznej konferencji naukowej, dla której przykłady pochodziły z jego legnickiej aktywności. Podobny charakter miała etnograficzna konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. We współpracy z Ośrodkiem Teatralnym Kana w Szczecinie oraz Teatrem Szwalnia z Łodzi Nowy Świat zrealizował także pięciodniowy projekt artystyczno-warsztatowy (dla młodzieży i dorosłych) „Pobyt tolerowany” analizujący problem uchodźctwa i imigracji, zakończony otwartym spotkaniem „Gościnność. Gość. Inny”.

Podobnie jak w latach ubiegłych teatr prowadził szeroką i systematyczną akcję edukacyjną skierowaną głównie do dzieci i młodzieży(teatralne zabawy, przygotowywanie spektakli dla rówieśników), ale także dla dorosłych. Bezpłatne zajęcia z udziałem aktorów i instruktorów teatralnych (we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych w Legnicy) prowadzono w sformalizowanych grupach: „Szkoła czarodziejów wyobraźni” (6-10 lat), „Mały Goniec” (9-12 lat), „Ślady” (gimnazja i licea), „W mgnieniu oka”(młodzieżowa grupa publicystyczno-filmowa), „Pogotowie teatralne” (dla osób z zaburzeniami psychicznymi), „Bagażnik” (teatr dorosłych i seniorów), „Grupa Młodzieży Gimnazjalnej”, „Teatr Genesis” (dla studentów PWSZ). Efektem były m.in. spektakle finałowe tych zajęć: „Strasznoludki”, „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, „Alicja z Krainy…”, „Gadające głowy”, „Nie dotykaj mnie. Drobne historie krzywdzenia”, „Burza”.

W kilkunastu szkołach Legnicy (i okolicznych miejscowości) kontynuowano działalność sieci Legnickich Klubów Teatralnych, które wspomagały teatr w akcjach promocyjnych, obsłudze widowni, organizowały przedpremierowe happeningi na ulicach miasta, uczestniczyły w promocji czytelnictwa i wymiany książek. W okresie wakacji teatr był organizatorem edukacyjno-artystycznych półkolonii (na wyjeździe w Bolesławcu, we współpracy z miejscowym starostwem i Młodzieżowym Domem Kultury) „Lato w teatrze”, które były częścią ogólnopolskiego projektu prowadzonego i finansowanego przez Instytutu Teatralny im. Zb. Raszewskiego w Warszawie. Finałem przedsięwzięcia była realizacja i dwukrotna prezentacja spektaklu „I wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie”. Legnicki teatr był także organizatorem miejskich i rejonowych eliminacji 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży i dorosłych.

Inne wydarzenia, nie tylko na scenie

Teatr był również organizatorem innych wydarzeń kulturalnych, nie mających bezpośredniego związku ze sztuką dramatu, takich jak projekcje filmowe (np. pokaz specjalny filmu „Jack Strong”), promocje książek i ich autorów (spotkania z Andą Rottenberg i Dorotą Jarecką, Krzysztofem Mroziewiczem, Małgorzatą Cimek-Gutowską, Bogumiłem Luftem, Radosławą Janowską-Lascar oraz legnickimi pisarzami młodego pokolenia Moniką. B. Janowską i Przemysławem Corso), koncerty muzyczne: Beny Band na Święto Europy, Podwójne Dno i Nesztojegore, występy działającego przy teatrze Chóru Kameralnego AXION (dwukrotnie w Kościele Mariackim oraz dwukrotnie na Scenie Gadzickiego), Beny Band na Dzień Edukacji Narodowej, Lwowskie Trio Fortepianowe, Legnicka Orkiestra Symfoniczna i Zespół Pieśni i Tańca na Narodowe Święto Niepodległości. Teatr był także tradycyjnie miejscem prezentacji sztuki wideo-artu i Międzynarodowego Festiwalu Form Audiowizualnych „INTERMEDIALE 2014”, który zorganizowało Stowarzyszenie Netcetera, przy współpracy Teatru Modrzejewskiej. Na legnickiej scenie odbyły się koncerty i performance muzyczne wykonawców z Włoch, Francji, Irlandii i Polski, a także zajęcia warsztatowe i wykłady. We współpracy z Fundacją „Naprawiacze Świata” teatr zorganizował Legnicki Festiwal Kobiecości ze specjalnym pokazem spektaklu „Mamatango” oraz cyklem wykładów, warsztatów i spotkaniem z Kazimierą Szczuką.

W rocznicę śmierci patrona dużej sceny Teatru Modrzejewskiej, poety, polonisty, teatromana Ludwika Gadzickiego (6 listopada), odbyła się gala finalizująca drugą edycję Nagrody Ludwika ustanowionej dla „pozytywnie zakręconych” mieszkańców miedziowego regionu, którzy w swojej działalności wykraczają poza standardy przeciętności i poprawności. Z trojga nominowanych do nagrody laureatką została legniczanka, studentka Politechniki Wrocławskiej, Joanna Brylowska, koordynatorka projektu „Młodzież Tworzy Musical” (trzy realizacje: „Taniec wampirów”, „1241. Bitwa pod Legnicą”, „Musicale, musicale…”).Wręczeniu nagrody towarzyszyły dedykowane patronowi wyróżnienia „Opowieści o szkole”, dramatyzowane czytania w adaptacji Przemysława Bluszcza, w wykonaniu aktorów: Przemysława Bluszcza, Rafała Cielucha i Pawła Wolaka. W inscenizacji wykorzystano fragmenty „Madame” Antoniego Libery, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza oraz „Stowarzyszenia umarłych poetów” Nancy H. Kleinbaum.

Przygotowanie nowych projektów

W roku 2014 teatr podjął przygotowania do realizacji nowych projektów scenicznych i ich finansowego zabezpieczenia. Po zakończeniu realizowanego w latach 2012-2014 programu „Teatr opowieści” przygotował nowy trzyletni projekt artystyczny pod nazwą „Świat jest gdzie indziej – ten świat jest takim, jakim go czynimy” (2015-2017), by ubiegać się o finansowanie przedsięwzięcia ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podobnemu celowi oraz realizacji zaplanowanej na lata 2015-2016 służyła wrześniowa wizyta szefa legnickiej sceny w macedońskim Skopje. Jej efektem jest porozumienie Teatru Modrzejewskiej z Macedońskim Teatrem Narodowym oraz tamtejszym ministerstwem kultury o realizacji wspólnego, międzynarodowego projektu scenicznego i spektaklu poświęconego losom macedońskich (ale też greckich) „dzieci-uchodźców” przymusowo wysiedlonych z północnych rejonów Grecji, które znalazły schronienie w Polsce w okresie greckiej wojny domowej lat 1946-49 (znaczna ich grupa trafiła w 1948 roku na Dolny Śląsk, w tym do Zgorzelca, Legnicy i Wałbrzycha). Zaplanowano dwie premiery przedstawienia – we wrześniu 2016 roku w Skopje oraz kilka tygodni później w Legnicy – które poprzedzone zostaną polsko-macedońskimi warsztatami teatralnymi w 2015 roku.

Legnica 9.02.2015 r.