Drukuj
Aż trudno uwierzyć, ale... Teatr w Polsce to 190 miast, 550 teatrów,  809 premier, 25 tys. przedstawień, 2 tys. tytułów i 344 festiwale! To także blisko 13 tys. osób, które tworzą teatralną społeczność. Legnicki Teatr Modrzejewskiej, jeden ze 110 polskich teatrów instytucjonalnych, i jego dokonania w sezonie 2008/2009, to część tej wielkiej układanki, która w formie 708 stronicowego przewodnika ukazała się drukiem.

Założeniem tej obszernej publikacji wydanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie było zebranie jak największej ilości informacji praktycznych związanych z miejscem funkcjonowania i strukturą wszelkich instytucji, organizacji i stowarzyszeń, których działalność tworzy polskie współczesne życie teatralne.

W edycji przeznaczonej na rok 2010, ta podstawowa baza została uzupełniona dokumentacją artystyczną sezonu 2008/2009. Redakcja starała się opisać dorobek artystyczny wszystkich zespołów, scen, grup, obfitość festiwali i przeglądów, przedstawić działalność szkół artystycznych i zaprezentować w ten sposób różnorodność i bogactwo polskiej sceny teatralnej - jakkolwiek by się ona nazywała - teatr dramatyczny, lalkowy, muzyczny, tańca i ruchu, czy też nie przynależała do żadnej z tych kategorii.

Dokumentacja została ułożona w dwóch porządkach - alfabetycznym i logicznym. Zasadniczy porządek alfabetyczny wyznacza układ miast - od Andrychowa do Żywca. W każdym mieście, w porządku logicznym, zostały uszeregowane zapisy dotyczące teatrów dramatycznych, teatrów lalkowych, teatrów muzycznych, teatrów tańca i ruchu, teatrów innych, kabaretów, przedstawień impresaryjnych, instytucji, agencji, szkół artystycznych, festiwali, konferencji, wystaw, czasopism.

Każdy zapis zawiera identyczne w swym charakterze dane - adres, telefony, e-maile, adres strony www, nazwiska i stanowiska osób kierujących instytucją, teatrem, szkołą. Tuż pod nim umieszczona została informacja o organizowanych przez ten teatr, zespół, grupę itp. - festiwalach, wystawach, konferencjach, cyklach czytań.

Książka dwóch wersjach językowych., dostępna jest w księgarni teatralnej "Prospero" w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1.

(żuraw)