Drukuj
Poniżej publikujemy syntetyczne „Sprawozdanie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z realizacji w roku 2009 zadania 4.5.6 Strategii Rozwoju Miasta pod nazwą „Wzbogacanie oferty kulturalnej – utrzymanie wysokiego poziomu imprez kulturalnych”” - złożone 1 lutego br. w legnickim magistracie.

Rok 2009 był czasem zasadniczej zmiany w organizacji i finansowaniu legnickiego Teatru, który na mocy porozumienia pomiędzy samorządami Legnicy i województwa dolnośląskiego stał się instytucją kultury samorządu Dolnego Śląska współprowadzoną i współfinansowaną przez miasto Legnica.

W planie artystycznym najważniejsze wydarzenia, które miały zasadniczy wpływ na postrzeganie instytucji u jej odbiorców, związane były z drugą edycją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto”, największą zagraniczną podróżą artystyczną legnickiego zespołu w historii legnickiej sceny oraz z premierą filmu fabularnego „Operacja Dunaj” w reżyserii Jacka Głomba, z udziałem licznej grupy twórców związanych z legnickim Teatrem.  Wydarzenia te, szeroko opisywane w krajowych i zagranicznych mediach, w najwyższym stopniu przyczyniły się do promocji dorobku i osiągnięć zarówno Teatru, jak i miasta.

W roku 2009 Teatr przedstawił pięć spektakli premierowych: „Cyrano de Bergerac”, „Polacy umierają”, „Fotografie”, „Palę Rosję! – opowieść syberyjska” oraz monodram „Kobieta z bluesem”. Wraz ze spektaklami, które premiery miały w latach wcześniejszych oraz łącznie z gościnnymi występami impresaryjnymi (9 tytułów, 22 przedstawienia; w tym 17 spektakli dla dzieci) na legnickich scenach zaprezentowano 200 przedstawień dla ponad 28 tys. widzów.

Najważniejszym teatralnym wydarzeniem roku 2009 był 2. Międzynarodowy Festiwal Teatralny MIASTO (17-20 września). W wydarzeniu, którego legnicki teatr był organizatorem i współproducentem uczestniczyły, oprócz gospodarzy, zespoły teatralne z Łotwy, Czech, Węgier, Hiszpanii, Francji i Turcji. Podczas festiwalu w siedmiu obiektach miasta przygotowano i zaprezentowano publiczności siedem premierowych spektakli w różnych konwencjach i stylistyce - co łącznie dało trzynaście spektakli dla 2,3 tys. widzów. Festiwalowi towarzyszyły zdarzenia artystyczne oraz koncerty dostępne dla wszystkich chętnych.

Znakiem firmowym legnickiego Teatru, który dowodzi jego artystycznej marki  i atrakcyjności repertuarowej są podróże artystyczne, udział w przeglądach i festiwalach oraz występy gościnne.

W minionym roku, dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatr odbył największe zagraniczne tournee w swojej historii.  Spektakl Krzysztofa Kopki „Opowieść syberyjska” w reżyserii Jacka Głomba odbył trzytygodniową podróż po Rosji (27 września  - 19 października), co w efekcie dało dziesięć przedstawień w dziewięciu tamtejszych (głównie syberyjskich) teatrach: w Tiumeni, Szadryńsku, Tobolsku, Iszymie, Irbicie (dwa spektakle), Nowosybirsku, Tomsku, Moskwie i Włodzimierzu. Spektakl obejrzało 3,6 tys. widzów, głównie Rosjan, ale także przedstawiciele środowisk polonijnych. Wyprawie towarzyszyła ekipa TVP Kultura, co zaowocowało reportażem filmowych czterokrotnie emitowanym na tej antenie.

Na przełomie listopada i grudnia, w ramach projektu Instytutu Teatralnego w Warszawie finansowanego ze środków MKiDN pod nazwą „Teatr Polska”, legnicki zespół odbył artystyczną podróż ze spektaklem Roberta Urbańskiego „Szaweł” w reż. Jacka Głomba do miejscowości Dolnego Śląska i Wielkopolski nie posiadających scen teatralnych występując kolejno w Jaworze, Złotoryi, Bolesławcu, Chojnowie, Gostyniu, Krotoszynie i Jarocinie.

Teatr prezentował też własny dorobek sceniczny na krajowych przeglądach i festiwalach w Katowicach, Gliwicach, Gdyni, Wrocławiu, Jarocinie, Zabrzu i Łodzi, a także na festiwalu teatralnym w słowackich Koszycach. Spektakl Pawła Kamzy „Fotografie” został dwukrotnie wyróżniony przez festiwalowych jurorów (R@PORT w Gdyni i „Rzeczywistość przedstawiona” w Zabrzu).

Wyjątkowy charakter w tym względzie miała okolicznościowa produkcja Teatru związana z obchodami 20.lecia czerwcowych wyborów 1989 roku.  Dramatyzowany koncert „Kochaj i walcz”, oprócz publiczności w Legnicy, zaprezentowano na scenach w Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

Ważnym wydarzeniem w życiu Teatru były w minionym roku premierowe prezentacje (Nowa Ruda – Legnica) polsko-czeskiego filmu fabularnego „Operacja DUNAJ” w reż. Jacka Głomba. Pojawienie się na ekranach i prezentacja na krajowych i zagranicznych festiwalach filmu, dla którego punktem wyjścia był spektakl teatralny z roku 2006 było ważnym i prestiżowym wydarzeniem dla legnickiej sceny. W produkcję i promocję tego międzynarodowego projektu artystycznego zaangażowana była bowiem najliczniejsza w historii kinematografii grupa twórców Teatru Modrzejewskiej (scenariusz, reżyseria, scenografia i kostiumy, muzyka, aktorzy).  Film prezentowany był na ważnych krajowych i zagranicznych festiwalach: w Karlowych Warach (Czechy), Gdyni, Zwierzyńcu i Kazimierzu Dolnym (Polska), Setubalu (Portugalia), Antalyi (Turcja), Mannheim-Heidelbergu (Niemcy) oraz w Goa, Kerali i Czennai (Indie).

W roku 2009 Teatr kontynuował swój sztandarowy projekt społeczno-artystyczny „Teatr, którego sceną jest Miasto”. Wysoka ocena tego przedsięwzięcia sprawiła, że – jako jedno z zaledwie pięciu przedsięwzięć artystycznych w Polsce – otrzymało ono trzyletnie, gwarantowane dofinansowanie MKiDN na lata 2009-2011 (300 tys. zł rocznie). Projekt nagrodzony został także wielce prestiżową Nagrodą Kulturalną Dolnego Śląska przyznawaną przez Sejmik Województwa (100 tys. zł). Nowym elementem w tym programie stał się zapoczątkowany w ubiegłym roku cykl „Teatr w mieście – miasto w teatrze”, na który składają się spotkania z wybitnymi dramaturgami (Maksym Kuruczkin, Artur Pałyga, Tadeusz Słobodzianek) oraz satyryczne Legnickie Aktualności Sceniczne „Paparazzi”. Cykl jest kontynuowany, a jego efektem ma być wydanie unikatowej antologii miniatur dramatycznych inspirowanych historią i społecznym klimatem Legnicy.

Teatr był także gospodarzem i współorganizatorem 5. Międzynarodowego Festiwalu ART OF LIVIN w Legnicy (2-3 października), imprezy poświęconej sztuce multimedialnej, w której uczestniczyły zespoły z Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Na scenie prezentowano koncerty i performance audiowizualne, których celem jest kreatywne łączenie różnych dziedzin sztuki na pograniczu teatru, muzyki, sztuki video, DJ i VJing'u i literatury.

W roku 2009 legnicki Teatr, jako jedyny reprezentant Polski, uczestniczył w powołaniu  Międzynarodowej Sieci Teatrów i Festiwali Teatralnych InterACT, którą stworzyli szefowie teatrów i festiwali z krajów bałkańskich, a także z Francji, Włoch, Anglii, Turcji, Czech, Gruzji, USA, Korei i Litwy. To wielonarodowe konsorcjum grup teatralnych i festiwali powołane zostało do wspierania i prezentowania nowych, perspektywicznych zespołów teatralnych z całego świata poprzez wymianę artystyczną, a także udział w festiwalach. We wrześniu Legnica była gospodarzem spotkania członków rady programowej InterACT-u.

W minionym roku Teatr realizował szeroki program edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Działający przy Teatrze Klub Gońca Teatralnego przy współpracy z działającym w Legnicy Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych prowadził w opisywanym okresie siedem projektów dla różnych grup wiekowych (Szkoła Czarodziejów Wyobraźni,  Paradoks, Ślady, Środa z bajką, Mały Goniec, Klub Inicjatyw, Warsztaty dla wolontariuszy). W bezpłatnych zajęciach stale brała udział ponad setka chętnych.  Aktywność legnickiej sceny tym względzie jest wysoko ceniona w Polsce, czego dowodem było powierzenie w roku 2009 Teatrowi realizacji dwóch centralnych projektów edukacyjnych: wakacyjnego „Lato w teatrze” oraz całorocznego „Teatr i Szkoła” – obu finansowanych ze środków MKiDN.

Teatr jest wydawcą codziennie aktualizowanego internetowego serwisu informacyjnego @KT, który w roku 2009 odwiedziło ponad 200 tys. użytkowników, a także wielu innych wydawnictw (foldery, programy, plakaty, repertuary, kalendarz).  Teatr Modrzejewskiej jest najczęściej cytowaną przez lokalne, regionalne i ogólnopolskie media legnicką instytucją kultury. Miarą zainteresowania działalnością legnickiej sceny i jej znaczenia dla lokalnej społeczności było zwycięstwo Teatru w regionalnym etapie ogólnopolskiego plebiscytu na Dzieło 20.lecia RP. Dzięki pokonaniu ponad 70. kandydatów z całego Dolnego Śląska legnicki Teatr trafił na honorową i prestiżową listę 100 Sukcesów Wolnej Polski, która promowana będzie podczas Światowej Wystawy EXPO 2010 w Szanghaju.