Drukuj
Znamy już werdykt jurorów XV Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Zespołową nagrodę za najlepsze przedstawienie konkursu w wysokości 24 tys. zł dla autora, twórców i wykonawców otrzymał spektakl „Ostatni taki ojciec” Artura Pałygi w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego z Centrum Kultury, Scena Prapremier InVitro w Lublinie. O finałowe laury ubiegało się 14 spektakli, wśród nich "Fotografie" Pawła Kamzy zrealizowane w legnickim Teatrze Modrzejewskiej.


XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Jury XV Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w składzie: JAROSŁAW GAJEWSKI - przewodniczący, MAŁGORZATA ROŻNIATOWSKA, BOŻENA SAWICKA, MARCIN BARTNIKOWSKI, TOMASZ KUBIKOWSKI, PIOTR TOMASZUK i EWA KWIECIEń – sekretarz, po obejrzeniu wytypowanych przez Komisję Artystyczną następujących spektakli finałowych:

• Fotografie według prozy Janusza Andermana z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, scenariusz i reżyseria Paweł Kamza;
• Utwór sentymentalny na czterech aktorów Piotra Cieplaka i Teatru Montownia z Fundacji Teatru Montownia w Warszawie, reżyseria Piotr Cieplak;
• Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty Pawła Demirskiego z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, reżyseria Monika Strzępka;
• Ukryj mnie w gałęziach drzew Igora Gorzkowskiego ze Stowarzyszenia Studio Teatralne Koło w Warszawie, reżyseria Igor Gorzkowski;
• O mniejszych braciszkach św. Franciszka Marty Guśniowskiej z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, reżyseria Petr Nosálek ;
• Jeż według opowiadań Katarzyny Kotowskiej z Teatru Animacji w Poznaniu, reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski;
• ID Marcina Libera z Teatru Współczesnego w Szczecinie i Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, reżyseria Marcin Liber;
• Ostatni taki ojciec Artura Pałygi z Centrum Kultury, Scena Prapremier InVitro w Lublinie, reżyseria Łukasz Witt-Michałowski;
• Wszystkie rodzaje śmierci na motywach – Siddharthy Hessego Artura Pałygi z Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, reżyseria Paweł Passini;
• Przylgnięcie Piotra Rowickiego ze Sztuki Dialogu - Fundacji Tadeusza Słobodzianka na Rzecz Rozwoju Teatru i Dramatu w Warszawie, reżyseria Aldona Figura;
• 2084 Michała Siegoczyńskiego z Teatru na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w Warszawie i Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, reżyseria Michał Siegoczyński;
• Faling Mariusza Pogonowskiego i Przemka Pawlickiego z Teatru Per Se w Płocku, reżyseria Mariusz Pogonowski i Przemek Pawlicki;
• Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej według prozy Michała Witkowskiego z Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, reżyseria Jarosław Tumidajski;

oraz po przeczytaniu trzech rekomendowanych do finału tekstów dramatycznych:
• Trash Story albo sztuka (nie)pamięci Magdaleny Fertacz,
• Mykwa Piotra Rowickiego,
• Walizka Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk

postanowiło zarekomendować Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanie następujących Nagród i Wyróżnień:

- zespołową nagrodę za najlepsze przedstawienie Konkursu, w wysokości 24.000 złotych, dla AUTORA, TWÓRCÓW I WYKONAWCÓW spektaklu OSTATNI TAKI OJCIEC Artura Pałygi, reż. Łukasz Witt-Michałowski, Centrum Kultury, Scena Prapremier InVitro w Lublinie;
- dwie równorzędne indywidualne nagrody za reżyserię, w wysokości po 7.000 złotych każda, dla MICHAŁA SIEGOCZYńSKIEGO za spektakl 2084 Michała Siegoczyńskiego, Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w Warszawie i Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i dla ŁUKASZA WITT-MICHAŁOWSKIEGO za spektakl OSTATNI TAKI OJCIEC Artura Pałygi, Centrum Kultury, Scena Prapremier InVitro w Lublinie;
- indywidualną nagrodę za tekst, w wysokości 7.000 złotych, dla MAŁGORZATY SIKORSKIEJ-MISZCZUK za sztukę WALIZKA;
- dwie równorzędne indywidualne nagrody za scenografię, w wysokości po 7.000 złotych każda, dla PAULINY CZERNEK za oprawę plastyczną spektaklu UTWÓR SENTYMENTALNY NA CZTERECH AKTORÓW Piotra Cieplaka i Teatru Montownia, reż. Piotr Cieplak, Fundacja Teatru Montownia w Warszawie i dla MAŁGORZATY SZYDŁOWSKIEJ za oprawę plastyczną spektaklu WSZYSTKIE RODZAJE ŚMIERCI NA MOTYWACH – SIDDHARTHY HESSEGO Artura Pałygi, reż. Paweł Passini, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie;
- indywidualną nagrodę za muzykę, w wysokości 7.000 złotych, dla SzaZa (SZAMBURSKI/ZAKROCKI), za muzykę w spektaklu UTWÓR SENTYMENTALNY NA CZTERECH AKTORÓW Piotra Cieplaka i Teatru Montownia, reż. Piotr Cieplak, Fundacja Teatru Montownia w Warszawie;
- indywidualną nagrodę za rolę żeńską, w wysokości 7.000 złotych, dla ALEKSANDRY BEDNARZ za rolę Onej w przedstawieniu 2084 Michała Siegoczyńskiego, reż. Michał Siegoczyński, Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w Warszawie i Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu;
- indywidualną nagrodę za rolę męską, w wysokości 7.000 złotych, dla KRZYSZTOFA PRAŁATA za rolę Onego w przedstawieniu 2084 Michała Siegoczyńskiego, reż. Michał Siegoczyński, Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w Warszawie i Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu;
- indywidualne wyróżnienie za reżyserię, w wysokości 4.000 złotych, dla PAWŁA PASSINIEGO za WSZYSTKIE RODZAJE ŚMIERCI NA MOTYWACH – SIDDHARTHY HESSEGO Artura Pałygi, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie;
- indywidualne wyróżnienie za tekst, w wysokości 4.000 złotych, dla MARTY GUŚNIOWSKIEJ za sztukę O MNIEJSZYCH BRACISZKACH
ŚW. FRANCISZKA;
- indywidualne wyróżnienie za scenografię, w wysokości 4.000 złotych, dla EVY FARKA©OVEJ za oprawę plastyczną spektaklu O MNIEJSZYCH BRACISZKACH ŚW. FRANCISZKA Marty Guśniowskiej, reż. Petr Nosálek, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki;
- indywidualne wyróżnienia za rolę żeńską, w wysokości 4.000 złotych dla BEATY ZYGARLICKIEJ za rolę Heidi/Andreasa w przedstawieniu ID Marcina Libera w reżyserii Autora, Teatr Współczesny w Szczecinie i Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie;
- wyróżnienia za rolę męską, w wysokości 4.000 złotych, dla TOMASZA SZCZYGIELSKIEGO za role w przedstawieniu O MNIEJSZYCH BRACISZKACH ŚW. FRANCISZKA Marty Guśniowskiej, reż. Petr Nosálek, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki;

Jury rekomenduje do Nagrody im. Jana Świderskiego, przyznanej przez Zarząd Sekcji Teatrów Dramatycznych Związku Artystów Scen Polskich, w wysokości 3.000 złotych IZABELę GWIZDAK za rolę Mai w przedstawieniu UKRYJ MNIE W GAŁęZIACH DRZEW Igora Gorzkowskiego w reżyserii Autora, Studio Teatralne KOŁO w Warszawie.

Jury rekomenduje do pokazania na scenach Teatru Narodowego w Warszawie (bądź w innej przestrzeni, jeżeli wymaga tego inscenizacja) następujące spektakle:
- O MNIEJSZYCH BRACISZKACH ŚW. FRANCISZKA Marty Guśniowskiej, reż. Petr Nosálek, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki;
- OSTATNI TAKI OJCIEC Artura Pałygi, reż. Łukasz Witt-Michałowski, Centrum Kultury, Scena Prapremier InVitro w Lublinie;
- WSZYSTKIE RODZAJE ŚMIERCI NA MOTYWACH – SIDDHARTHY HESSEGO Artura Pałygi, reż Paweł Passini, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie.

Jury rekomenduje zarejestrowanie przez TVP Kultura spektakli:
OSTATNI TAKI OJCIEC Artura Pałygi, reż. Łukasz Witt-Michałowski, Centrum Kultury, Scena Prapremier InVitro w Lublinie lub 2084 Michała Siegoczyńskiego, w reżyserii Autora, Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w Warszawie i Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.


komunikat ze strony