Drukuj
Jeden z najbardziej wpływowych krytyków teatralnych Rosji, dyrektor artystyczny Teatralno-Kulturalnego Centrum im. Wsiewołoda Meyerholda w Moskwie Paweł Rudniew skierował do syberyjskich teatrów pismo, w którym poleca Teatr Modrzejewskiej w Legnicy i jego projekt sceniczny pt. „Palę Rosję!”. – Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję wsparcie tego projektu polskich kolegów – napisał.

„Polski Teatr im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy jest ozdobą współczesnej teatralnej Polski. Prowadzi go dyrektor i reżyser Jacek Głomb – postać, którą można nazwać pasjonatem współczesnego teatru wschodnioeuropejskiego” – zachwala rosyjski krytyk opisując także miasto i jego niezwykłą powojenną historię, w której ogromną rolę odegrały stacjonujące w nim przez 48 lat wojska ZSRR i Rosji.

„Dzięki Jackowi Głombowi teatr w Legnicy stał się znaczącym, niezwykle płodnym obywatelskim eksperymentem, którego społeczna i artystyczna praktyka może być ważnym przykładem w kontekście rosyjskim, w którym organizacje teatralne tego rodzaju nie istnieją, choć byłyby krańcowo potrzebne. Doświadczenie legnickiego teatru w tym względzie warte jest naśladowania” – pisze Paweł Rudniew.

W dalszej części swojej obszernej rekomendacji dyrektor moskiewskiego Centrum Meyerholda opisuje dokonania legnickiego teatru w adaptacji na potrzeby sztuki scenicznej miejskich, nieteatralnych przestrzeni, w tym także obiektów powojskowych. „Spektakle legnickiego teatru charakteryzuje specyficzny klimat nadziei podnoszącej człowieka na duchu – to spektakle o tym, że cud przeobrażenia może spełnić się w każdej chwili i w każdych warunkach. Bo ludzie żyją w różnych warunkach, w różnych środowiskach, trzeba jednak cierpliwie czekać odmiany i posiąść umiejętność rozpoznawania znaków, które są w stanie obudzić zagubiony rys człowieczeństwa” – tak o teatrze, który ciepło, z wyrozumiałością dla człowieka i jego słabości, opowiadającym „prawdziwe historie w prawdziwych miejscach” (jak mówi Głomb) – pisze rosyjski krytyk.

W swoim piśmie Paweł Rudniew informuje także o założeniach i historycznym tle sztuki „Palę Rosję!” Krzysztofa Kopki, której reżyserii podjął się Jacek Głomb nazywając ów projekt „wyjątkowo ważnym”, także w kontekście „przestępstw sowieckiego reżimu popełnionych na narodach sąsiadów”. Ale głównie w kontekście planowanej przez legniczan artystycznej podróży z tym spektaklem po syberyjskich teatrach.

„Będzie rzeczą niezmiernie interesującą obserwować reakcje publiczności i jej gotowość do zmierzenia się z nielukrowaną prawdą, albo do jej odrzucenia” – zauważa Rudniew, a głos to ważny, a w teatralnej Rosji wielce znaczący.

Paweł Rudniew (1976) dr historii sztuki i autor ponad 850 artykułów w periodykach teatralnych oraz prasie społeczno-politycznej miał okazję oglądać legnickie spektakle podczas pobytu w Polsce (listopad-grudzień 2005) grupy rosyjskich dramaturgów, dyrektorów festiwali i krytyków, którzy na zaproszenie Instytutu Teatralnego w Warszawie obejrzeli najgłośniejsze polskie spektakle teatralne (w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Opolu i Krakowie). Rosyjscy goście mieli wówczas okazję obejrzeć legnickie: „Made in Poland” Przemysława Wojcieszka, a także „Szawła” Roberta Urbańskiego  i „Plac Wolności” Lecha Raczaka. Możliwość taką dała im krakowska prezentacja przedstawień Teatru Modrzejewskiej, która poprzedzała nowohucki festiwal Genius Loci.

Grzegorz Żurawiński