Znane są już pierwsze rozstrzygnięcia związane z dofinansowaniem artystycznej działalności legnickiego teatru przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bedą pieniądze na tegoroczne premiery oraz wrześniowy jubileusz 20-lecia "chrzcin teatru", który w 1999 roku za patronkę obrał Helenę Modrzejewską.
 
Legnicki teatr złożył w tym roku dziewięć wniosków o dofinansowanie swojej działalności w różnych jej przejawach i w różnych dziedzinach określanych przez ministerialne priorytety na łączną kwotę 1,8 mln zł. - Wiem, że tyle nie dostaniemy, ale liczę na poważne rozpatrzenie naszych wniosków, by minister w istotny sposób wsparł nasz teatr - powiedział na niedawnej konferencji prasowej dyrektor legnickiej sceny Jacek Głomb.
 
Są już pierwsze decyzje. W ministerialnym programie "Teatr i taniec" legnicki teatr otrzymał dofinansowanie na oba zgłoszone projekty, chociaż w ograniczonym finansowo i czasowo zakresie (wyłącznie na rok 2019).
 
W ramach realizowanego od ubiegłego roku programu artystycznego "Teatr, który łączy" (planowane premiery) legnicki teatr otrzymał dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł (w ubiegłym roku było to 180 tys. zł) deklarując realizację w roku 2019 czterech premier. - To zaledwie połowa wnioskowanej kwoty - poinformował Jacek Głomb. - Nie da się zrealizować tego programu za te pieniądze.
 
Kolejne 120 tys. zł otrzymał legnicki teatr na trzydniowe (6-8 września 2019) wydarzenie "Modrzejewska by Legnica" związane z 20-leciem nadania samorządowej scenie dramatycznej w Legnicy imienia polskiej aktorki wszech czasów Heleny Modrzejewskiej.
 
Dokonano także oceny i kwalifikacji wniosków z zakresie produkcji dla dzieci i młodzieży. Legnickie wnioski znalazły się pod punktowym progiem dofinasowania, ale powyżej bariery, która umożliwia złożenie odwołania od decyzji o jego braku. W innych dziedzinach (np. zawiązanych z edukacją teatralną lub doposażeniem technicznym teatru) rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły.
 
Przypomnijmy, że podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Legnicy dokonano korekty lokalnego budżetu, dzięki której teatr otrzyma 200 tys. zł na sfinansowanie premiery "Wyzwoleń" Magdy Drab  w reżyserii Piotra Cieplaka, oryginalnej sztuki inspirowanej słynnym dramatem Stanisława Wyspiańskiego z początku XX wieku. Nieprzypadkowo, bo w roku 150. rocznicy urodzin tego wielkiego młodopolskiego dramatopisarza, poety i malarza, zwanego czasami "czwartym wieszczem".
 
Grzegorz Żurawiński