Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Miasta w Legnicy. Środki gwarantowane od nich wystarczają na pokrycie wynagrodzeń i kosztów stałych instytucji teatralnej. Pisze Ewa Jakubowska.


Natomiast przez ostanie 10 lat, do roku 2017, na realizację swojej działalności artystycznej teatr uzyskiwał wsparcie od dwóch stałych i głównych sponsorów. Corocznie z tych źródeł na konto teatru wpływało 600 tys. zł. Na tę kwotę zrzucali się: MKiDN (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i KGHM POLSKA MIEDŹ po 300 tys. zł. Sam teatr do tej kwoty dorzucał od siebie 150. tys. zł. Te dodatkowe pieniądze w łącznej wysokości 750 tys. zł pozwalało Teatrowi Dramatycznemu w Legnicy wywiązywać się ze statutowej działalności i realizować 5 premier rocznie.

Sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy w zeszłym roku z pomocy finansowej definitywnie wycofał się KGHM. Zmusiło to legnicką scenę do ograniczenia liczby premier z 5 do 4 rocznie. Tak było w zeszłym roku i tak będzie w nadchodzącym sezonie teatralnym.

Na konferencji w grudniu 2017 roku dyrektor teatru Jacek Głomb poinformował, iż dysponuje budżetem wyjściowym, na który składają się kwoty: 3 mln zł pochodzące od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 1,5 mln zł od Urzędu Miasta Legnica i około 1 mln z przychodu z działalności teatru. Te 5,5 mln zł pozwala tej instytucji kulturalnej wyłącznie na zapłacenie wynagrodzeń, na koszty stałe i na granie spektakli. Z tej puli nie zostaje nic na realizacje projektów i spektakli.

Już w zeszłym roku, po zaskakującej dla teatru decyzji miedziowego potentata, teatr zwrócił się o pomoc do UMWD. Tę dodatkową pomoc uzyskał, z tym że pieniądze de facto Jacek Głomb otrzymał w czerwcu tego roku w wysokości 350 tys. z przeznaczeniem na pokrycie 4 premier: 2 z roku 2017 i 2 na nadchodzący sezon. Te 2 premiery z ubiegłego roku teatr zrobił nie jako a konto tych przyszłych pieniędzy, sięgając po kasę przeznaczoną na inne rzeczy.

Wsparcie z UMWD w tym roku okazało się o wiele większe gdyż legnicki teatr otrzymał 120 tys zł na remont dachu (w tej chwili trwają już prace) i 405 tys zł na wymianę starego centralnego ogrzewania na grzejniki dekoracyjne, nawiązujące do ogólnego wystroju teatru.

- Niestety nie mogę nic dobrego powiedzieć o pomocy drugiego naszego organizatora w prowadzeniu teatru czyli Urzędzie Miasta w Legnicy - poskarżył się dyrektor teatru Jacek Głomb.- Złożyliśmy wniosek do UM na sfinalizowanie premiery ”Dzielni chłopcy” o kibicach piłki nożnej, ale do tej pory nie został w ogóle rozpatrzony. Dowiedziałem się oficjalnie, że Prezydent Miasta Legnicy zwrócił się w tej sprawie do Marszałka UW o współfinansowanie tej premiery. Tego kroku nie rozumiem, gdyż przecież już UMWD sfinansował dwie premiery. To jest bardzo wyraźna różnica w podejściu do teatru, bo z jednej strony mam organizatora, który realnie nam pomaga, bo przecież mam 1 mln więcej, a jest dopiero połowa sezonu. Po drugiej stronie jest drugi organizator, który nie chce dodać ani złotówki poza stały budżetowy gest 1,5 mln zł.

Teatr Modrzejewskiej w Legnicy zajmuje dwa obiekty zabytkowe w centrum miasta w Rynku - Ratusz i budynek teatru. - Teatr jest co prawda właścicielem tych obiektów - mówi Jacek Głomb - ale przecież ta instytucja nie jest w stanie wypracować środki na remonty tych zabytkowych budynków. Na ten cel UMWD potrafił znaleźć pieniądze, ale nie UM Legnica. A przecież miasto współfinansowało remont kamienic wokół Rynku, które należały do wspólnot. Miało to na celu poprawienie wizualnego obrazu centrum. Dlatego tym bardziej nie rozumiemy, czemu nie dokłada się do budynków, które teatr zajmuje, chociaż raz to są zabytki, a dwa też usytuowane w centrum jak kamienice.

Kwoty otrzymane od UMWD:
350.000, - realizacja premier spektakli : ”Wierna wataha”,” Baśń o pięknej Parysadzie”
134.000, - wkład własny do grantu MKiDN na realizację premier w 2018 r. - projekt „Teatr, który łączy”
23.000,- - wkład własny do grantu MKIDN na realizację projektu edukacyjnego „Droga do teatru”;
405.000,- wymiana centralnego ogrzewania w budynkach Starego Ratusza i Teatru
120.000,- remont dachu na budynku Teatru
Łącznie: 1.032.000,

Kwoty otrzymane od MKiDN:
180.000 - grant na realizacje premier w 2018 roku na projekt „Teatr, który łączy”
91.000 - grant na realizację projektu edukacyjnego na projekt „Droga do teatru"
Razem: 271.000.

(Ewa Jakubowska, „Ile kosztuje Teatr Modrzejewskiej?”,  https://e-legnickie.pl, 13.07.2018)