Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Infrastruktura kultury”. Na liście instytucji, które otrzymały już finansowe gwarancje nie ma legnickiego Teatru Modrzejewskiej. Nie oznacza to jednak, że teatr pozbawiony został szans na dotację na zakup wyposażenia.


Wniosek legnickiego teatru zatytułowany „Teatr XXI wieku. Zakup wyposażenia z wdrożeniem nowoczesnych technologii na potrzeby działalności teatralnej” oceniony został na 68,40 pkt.  Dotacje ministerialne otrzymały natomiast instytucje, których wnioski uzyskały 70,00 i więcej punktów. Zgodnie z zasadami każdy wniosek oceniony na co najmniej 50 pkt. może jednak brać udział w postępowaniu odwoławczym (czas na złożenie odwołania mija 27 kwietnia).

Legnicki teatr złożył już stosowne odwołanie. Jakie są szanse, że minister rozpatrzy je pozytywnie? Nie wdając się w spekulacje - szanse są realne. Tylko 23 wnioski (z tych, którym nie zapewniono dotacji w pierwszej fazie postępowania) uzyskały więcej punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, niż wniosek legnickiego Teatru Modrzejewskiej. Teraz można już tylko czekać na pozytywne rozpatrzenie odwołania.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez MKiDN celem programu „Infrastruktura kultury” jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Grzegorz Żurawiński