"Wierna wataha" w autorskiej reżyserii Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak (PiK) oraz autorski monodram Pawła Palcata „Maraton/Tren” zgłoszone zostały przez legnicki teatr do 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, który organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.


Po raz kolejny na liście spektakli zgłoszonych do konkursu, którego celem jest nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego, jest ponad sto premierowych realizacji. W trwającym już I etapie konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Michał Centkowski, Adam Karol Drozdowski, Andrzej Lis, Kamila Łapicka, Jakub Papuczys oraz Joanna Puzyna – Chojka, która ogląda zgłoszone spektakle i wyłania tytuły finałowe. W kolejnym etapie spektakle ogląda Jury i przyznaje nagrody indywidualne. Refundowana jest także  część kosztów przygotowania premiery.

- W trwającej edycji refundacji będzie mniej, za to będą w wielu przypadkach wyższe. Jednym z podstawowych kryteriów oceny będzie jakość literacka tekstu dramatu bądź adaptacji. Konkurs będzie w większym niż dotychczas stopniu wspierać teatry wybierające na afisz teksty niedoraźne, ambitne, zasługujące na stałą obecność w repertuarach – objaśnia koordynator merytoryczny konkursu i redaktor naczelny teatralnego miesięcznika Dialog Jacek Sieradzki.

Legnicki teatr trzykrotnie zwyciężał w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Laureatami głównej nagrody były realizacje: „Ballada o Zakaczawiu”  w reż. Jacka Głomba (2001), „Made in Poland” w reż. Przemysława Wojcieszka (2005) oraz „Osobisty Jezus” w reż. Przemysława Wojcieszka (2007). W 20. edycji jubileuszowej (2014) sztuka duetu Paweł Wolak i Katarzyna Dworak „Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł” otrzymała nagrodę za najlepszy tekst dramatyczny konkursu. Legniccy twórcy i aktorzy byli także laureatami licznych nagród indywidualnych w tym konkursie.

Grzegorz Żurawiński