Rok 2017 to dla legnickiego teatru czas dwóch jubileuszy. Kulminację zaplanowano na listopad, ale już 28 kwietnia na scenie Teatru Starego w Bolesławcu wystartuje akcja artystyczna „Modrzejewska w regionie”, by w pięciu dolnośląskich miastach zaprezentować siebie i swój dorobek. W programie skierowanym do mieszkańców regionu są warsztaty dla młodych i starszych, prezentacje spektakli oraz projekcje nagrań zrobionych dla Teatru Telewizji.


Od marca 2009 roku i porozumienia zawartego przez marszałka Dolnego Śląska z prezydentem Legnicy Teatr Modrzejewskiej stał się dolnośląską instytucją kultury samorządu wojewódzkiego współprowadzoną przez samorząd miasta. Była to mądra i dalekowzroczna zmiana statusu legnickiej sceny teatralnej, która – po latach niepewności - zapewniła Teatrowi Modrzejewskiej finansową i organizacyjną stabilizację, a jak wykazała późniejsza praktyka, także wsparcie dla wielu artystycznych inicjatyw legnickiego teatru, w tym i takich, które uczyniły z niego dalece ponadlokalną, ważną i rozpoznawalną instytucję dolnośląskiej kultury. Nieprzypadkowo we wrześniu 2009 roku Teatr Modrzejewskiej odebrał drugą w jej historii Dolnośląską Nagrodę Kulturalną Silesia przyznaną przez radnych województwa dolnośląskiego.

Zmiany prawno-organizacyjne były ważne i pomogły, ale to nie one zdecydowały o regionalnym, dolnośląskim charakterze legnickiego teatru. Kluczem był realizowany program artystyczny, który wpisywał dzieje regionu w treść teatralnych przedstawień oraz obecność legnickiego zespołu na stałych i improwizowanych scenach Dolnego Śląska. Dzięki temu powstały spektakle mocno zakorzenione w dolnośląskiej historii, takie jak „Łemko”, „Orkiestra”, „Moja Bośnia” (we współpracy z wrocławską Fundacją Teatr Nie-Taki), „Skarb wdowy Schadenfreude”, czy polsko-macedońska „Przerwana odyseja”.

Co ważne, już tylko te wybrane tytuły odbyły wiele podróży po Dolnym Śląsku, Polsce i Europie (Turcja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia). W regionie były to: Lubin, Ścinawa, Polkowice, Głogów, Bolesławiec ,Gryfów Śląski, Zgorzelec, Nowa Ruda, Lądek Zdrój, Chojnów, Dzierżoniów, Kudowa Zdrój, Złotoryja, Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych  i w każdym z tych dolnośląskich miast publiczność miała okazję obejrzeć jedno, dwa lub nawet cztery (Bolesławiec) z tych pięciu przedstawień. Gdyby listę wymienionych tytułów uzupełnić o inne produkcje legnickiego teatru lista dolnośląskich miejscowości, które odwiedził w ostatnich latach Teatr Modrzejewskiej (np. podczas podróży w ramach ogólnopolskiego programu Teatr Polska) byłaby jeszcze dłuższa. Zatem tylko dla przykładu warto wspomnieć, że spektakl „Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł” wygrał w 2015 roku wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, zaś Złote Miedziaki polkowickiego Festiwalu „Oblicza Teatru” z 2014 roku trafiły do dwojga artystów współtworzących legnickie „Zabijanie Gomułki”.

Dzięki porozumieniu ze starostwem powiatowym w Bolesławcu wiosną 2012 roku spektaklem „Mizantrop” legnicki teatr zainaugurował impresaryjną działalność sceniczną w odremontowanym obiekcie Teatru Starego w tym mieście, by później, wystawiając takie spektakle, jak: „Komedia obozowa”, „Orkiestra”, „Niekończąca się opowieść”,  czy „Moja Bośnia wzbogacać teatralną ofertę dla bolesławieckiej publiczności. Współpraca ta zaowocowała także dwukrotnym przeprowadzeniem przez Teatr Modrzejewskiej wakacyjnych warsztatów teatralnych dla bolesławieckiej młodzieży w ramach ogólnopolskiego programu „Lato w teatrze”.

Regionalny wymiar miała przeprowadzona jesienią 2015 roku dolnośląska akcja artystyczna Teatru Modrzejewskiej pn. „Czytajmy dramaty!” finansowana przez Narodowe Centrum Kultury w programie „Kultura – Interwencje 2015”. Trzy wybrane w głosowaniu publiczności teksty dramatyczne zostały przedstawione publiczności w formie inscenizowanego czytania kolejno w Legnicy (premierowo), ale także w Jeleniej Górze (partner: Jeleniogórskie Centrum Kultury i Teatr Odnaleziony) oraz w Wałbrzychu (partner: Teatr Lalki i Aktora).

Legnicki teatr miał także swój udział w programie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Podczas Festiwalu „Kartoteka Rozrzucona”  wystawił głośne i wstrząsające "III Furie". W ramach Dolnośląskiej Platformy Teatru zaprezentował we Wrocławiu spektakl „Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł” (a we współpracy z Fundacją Teatr Nie-Taki także „Moja Bośnia), zaś w ramach Festiwal Dramatu – Strefy Kontaktu 2016 inscenizowane czytanie dramatu „Sztuka mięsa”.

Nawiązana pod koniec 2015 roku współpraca legnickiego teatru z Państwowym Teatrem Dramatycznym w Batumi zaowocowała w marcu 2016 roku wpisaniem programu teatralnego w treść porozumienia, jakie samorząd Dolnego Śląska zawarł z gruzińską Autonomiczną Republiką Adżarii. W efekcie w marcu br. w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury zorganizowanego przez wrocławski OKiS publiczność w Legnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze obejrzała dwa spektakle polskich autorów („Wiele demonów” oraz „Syndrom albo do kogo śpiewasz?”) wyprodukowane przez teatr w Batumi, w tym jeden przy bezpośredniej współpracy realizacyjnej twórców z Teatru Modrzejewskiej.

Najświeższym przykładem regionalnego charakteru legnickiego teatru jest umowa o partnerstwie, współpracy i wzajemnej promocji („Kolej na teatr”), jaką we wtorek 21 marca Teatr Modrzejewskiej podpisał z Kolejami Dolnośląskimi S.A.  Już latem jeden lub dwa z pociągów tego przewoźnika kursować będzie po Dolnym Śląsku pod wybraną nazwą legnickiego spektaklu teatralnego.

Legnicki teatr w rok dwóch jubileuszy (2017 rok to 40-lecie polskiej sceny dramatycznej w Legnicy oraz 175 rocznica oddania do użytku budynku teatru w legnickim Rynku) wchodzi bezspornie, jako najbardziej dolnośląska z regionalnych instytucji kultury zarówno pod kątem realizacji programowych, jak i wpisanej w swój charakter wędrownej obecności na Dolnym Śląsku.