W sobotę, 19 listopada o godz. 19.00, zakończą się XXXIII Gorzowskie Spotkania Teatralne. Ostatniego dnia festiwalu publiczność obejrzy spektakl "Przerwana odyseja" w reż. Jacka Głomba. To koprodukcja Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z Macedońskim Teatrem Narodowym w Skopje.


"Przerwana odyseja" to spektakl, który powstał na kanwie historii greckich i macedońskich dzieci przesiedlonych pod koniec lat 40. XX w. do Polski. Teatralna opowieść osnuta na autentycznych wydarzeniach jest koprodukcją Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Macedońskim Teatrem Narodowym. Prapremiera odbyła się we wrześniu tego roku w Narodowym Teatrze Macedonii, a polska premiera miała miejsce 18.11.2016r w legnickim teatrze.

Tematem "Przerwanej odysei" jest dziecięcy exodus, który był efektem krwawej greckiej wojny domowej, jaka w latach 1946-49 toczyła się pomiędzy popierającą króla i monarchię prawicą, a komunistyczną Demokratyczną Armią Grecji. Jej partyzanckie bojówki stacjonowały przeważnie w górach na północy Grecji, gdzie mieszkali Macedończycy (w odróżnieniu od Greków są Słowianami), którzy dobrowolnie lub przymusowo walczyli po stronie komunistów. Komuniści przegrywali jednak tę wojnę, bowiem po stronie ich przeciwników stanęły Wlk. Brytania i USA. Wiosną 1948 r. nakazali zatem zebranie wszystkich dzieci mieszkających na terenach kontrolowanych przez swoich partyzantów oraz ich ewakuację (w założeniu tymczasową) do krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak podkreśla autor sztuki - Robert Urbański - historia dzieci, które musiały opuścić pod koniec lat 40. Grecję, została opowiedziana z dwóch perspektyw. Z punktu widzenia Polaków - tych którzy brali udział w tamtych wydarzeniach, ale również dzisiejszych mieszkańców naszego kraju - oraz z punktu widzenia Macedończyków.

(„Gorzów Wlkp. Kończą się Gorzowskie Spotkania Teatralne, www.e-teatr.pl, 18.11.2016)