35 uczestników dolnośląskiej akcji artystycznej i konkursu legnickiego Teatru Modrzejewskiej „Czytajmy dramaty!” ma szansę na pieniężną nagrodę (2 tysiące zł) za najciekawsze pisemne uzasadnienie nadesłanego zgłoszenia. Laureata konkursu wybierze jury w pełnym składzie legnickiego zespołu aktorskiego.


Zgłoszenia napłynęły z Legnicy i Dolnego Śląska, ale także z Warszawy, Krakowa i Łodzi. Laureata wybierze osiemnastoosobowe grono legnickich aktorów, którzy tworzą jury konkursu.

Zgodnie z regulaminem „jury, podejmując decyzję o wyborze zwycięskich wypowiedzi, będzie się kierować w szczególności treścią uzasadnienia zgłoszenia wybranego tekstu dramatycznego”. Co oznacza w szczególności, że szanse na wygraną mają także osoby, których propozycje i ich pisemne uzasadnienie nie zostały uwzględnione przy wyborze tytułów wybranych wcześniej do scenicznej prezentacji w trzech kolejnych etapach konkursowej akcji.

Członkowie aktorskiego jury głosować będą indywidualnie. Laureatem konkursu zostanie osoba, które zbierze najwięcej punktów przyznawanych przez jurorów. Regulamin konkursu miał jedno ograniczenie. Uczestnik mógł „nadesłać najwyżej dwie propozycje utworów na każdą z trzech tur konkursu” (jedna z osób zgłosiła teksty do wszystkich trzech etapów).

Trzyetapowa dolnośląska akcja artystyczna legnickiego Teatru Modrzejewskiej „Czytajmy dramaty!” finansowana przez Narodowe Centrum Kultury w programie „Kultura – Interwencje 2015” została podjęta  w celu popularyzacji czytania dramatów oraz zwiększenia zainteresowania sztuką teatru. Partnerami przedsięwzięcia są Teatr Odnaleziony z Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Konkursowi towarzyszą sceniczne prezentacje zgłoszonych dramatów przez trzy sześcioosobowe zespoły legnickich aktorów, do których należał wybór tekstu do dramatyzowanego czytania na scenach Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Za nami prezentacje „Sunset limited. Powieść w formie dramatu” Cormaca McCarthy’ego (reż. Magdalena Miklasz) oraz „Łaknąć” Sarah Kane (reż. Konrad Dworakowski). Do prezentacji w trzecim etapie konkursu wybrano „Tlen” Iwana Wyrypajewa (reż. Agata Duda-Gracz). Publiczność obejrzy reżyserowane czytanie tej sztuki w ostatnich dniach listopada: 27 (Legnica), 29 (Wałbrzych) i 30 (Jelenia Góra).

Grzegorz Żurawiński