8 listopada na zaproszenie Fundacji Teatru Nie-Takiego z Wrocławia i Teatru Modrzejewskiej z Legnicy, do Bolesławca przyjadą zagraniczni goście z Serbii oraz Bośni i Hercegowiny, aby wziąć udział w panelu dyskusyjnym, który będzie zwieńczeniem cyklu 11 prezentacji spektaklu "Moja Bośnia" Katarzyny Knychalskiej w reż. Jacka Głomba.


Wydarzenie odbędzie się w dniu 8 listopada w Teatrze Starym w Bolesławcu (ul. Teatralna 1), bezpośrednio po ostatniej prezentacji spektaklu Moja Bośnia w 2014 roku.  Wstęp wolny.

W panelu udział wezmą:

dr Małgorzata Michalska (Wrocław)
Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce etnicznej i wyznaniowej Europy Środkowo-Wschodniej. Od wielu lat bada Polaków w Czechach. W roku 2010 przebywała w Ostojićevie (Serbia), gdzie prowadziła wywiady z potomkami przesiedleńców z Wisły. Interesuje ją również problematyka kresowa, mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce oraz przesiedlenia ludności po II wojnie światowej na Dolny Śląsk. Autorka dwóch książek: Małe formy architektury sakralnej Zaolzia. Krzyże, kapliczki, figury, Czeski Cieszyn 2001; Religijność na pograniczu. Polacy na Zaolziu, Czeski Cieszyn 2006; redaktorka pracy zbiorowej Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku - różne oblicza polskiej tożsamości, Wrocław 2011; współredaktorka z A. Kuczyńskim książki Polacy na Wschodzie. Tradycja i współczesność, Wrocław 2004, autorka wielu artykułów naukowych publikowanych w języku polskim, angielskim i niemieckim, w kraju oraz zagranicą.

dr Zoran Đerić (Nowy Sad, Serbia)
Urodzony w 1960, Nowy Sad (Serbia). Profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Banja Luka (Bośnia i Hercegowina). Uczy dramatopisarstwa (dramaturgia), historii i teorii filmu. Był dyrektorem Teatru Młodzieży (dawniej Teatr Lalek) w Nowym Sadzie. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych, BANJALUKA-NIMA, Banja Luka. Jest członkiem Rady Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Suboticy (Serbia), członkiem komisji artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Nowego Teatru w Nowym Sadzie. Członek zarządu Związku Literatów Wojwodiny. Członek Wydziału Sztuk Scenicznych i Muzyki Maticy serbskiej w Nowym Sadzie. Redaktor naczelny czasopisma o sztuce teatralnej Scena. Wydał 10 książek poetyckich, 10 monografii naukowych i 10 książek tłumaczonych z rosyjskiego, polskiego i czeskiego. W dziedzinie teatru opublikował następujące książki: Nienasycenia: Polska dramaturgia XX wieku (2006), Historia Witolda Gombrowicza (2008), Testosteron. Nowa polska dramaturgia (2009), Teatr i film: studia, artykuły, widok (2010), Vitkacijeva Szalona lokomotywa: od teatru do filmu (2010), Dramaturgiczny Postscriptum (2013) i Początki teatru lalkowego w Serbii (2014). Tłumaczenie z języka polskiego: Sztuka reżyserii lalkarskiej/Wiesław Hejno (2012) i Teoria teatru lalek II/Henryk Jurkowski (2013), a także dramatu: W. Gombrowicza, St. I. Witkiewicza, A. Saramonowicza i Martę Guśniowską.

Franjo Buganik (Čelinovec, Bośnia i Hercegowina)
Urodzony w Čelinovcu, gmina Gradiška. Jako młodzieniec wyjechał do Austrii do pracy, pracował tam jako murarz i z tego tytułu otrzymuje emeryturę. Aktywnie działa w związku Polaków w Čelinovcu. Był głównym murarzem przy budowaniu kościoła pod wyzwaniem Św. Mihovila w Čelinovcu. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Polaków oraz ich przyjaciół MAK w gminie Gradiška, jest członkiem zarządu i członkiem grupy wokalnej Stowarszyszenia MAK. Jest jednym z głównych przekazujących dziedzictwo kulturowe Polaków i chętnie się tym dzieli z młodszym pokoleniem. Mieszka w Čelinovcu.

Danijel Kovč (Banja Luka, Bośnia i Hercegowina)
Urodzony 06.4. 1983. w Banjaluce. Po ojcu jest Polakiem. Jest nauczycielem geografii, pracuje w organizacji pozarządowej. Jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego Związku mniejszości narodowych w Republice Serbskiej oraz Rady mniejszości narodowych przy Sejmie Republiki Serbskiej jako delegat polskiej mniejszości narodowej. Wieloletni członek, aktywista i od niedawna prezes Stowarzyszenia Polaków miasta Banja Luka.

Tomislav Durtka (Prnjavor, Bośnia i Hercegowina)
Od 2003 do 2007 Wiceprezes Centrum młodzieżowego "MALA EVROPA"
Od 2009 do 2013 Prezes Stowarzyszenia Polaków "Boleslawiec" w Prnjavorze
Od 2009 do 2011 Wiceprezes Związku mniejszości narodowych w Prnjavorze
Od 2011 do 2013 Sekretarz generalny Związku mniejszości narodowych w Prnjavorze
Od 2010 do 2012 Delegat polskiej mniejszości w organizacji podobnej do Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Republice Serbskiej.
Od 2014 - ekspert do spraw mniejszości narodowych w gminie Prnjavor
Od 2007 r. uczestniczył aktywnie w różnych wydarzeniach i projektach w roli koordynatora, organizatora, uczestnika (zawsze jako wolontariusz).

***
Moderacja: Jacek Głomb - dyrektor Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy. Tłumaczenie: dr Gordana Đurđev-Małkiewicz - starszy wykładowca w Zakładzie Serbistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr.

(e-teatr.pl, „Bolesławiec. Panel dyskusyjny w Teatrze Starym”, 30.10.2014)