Panie Ministrze, bez ministerialnych środków artystyczna egzystencja Teatru jest zagrożona!
Taka jest konkluzja i kluczowe zdanie z pisma dyrektora Teatru Modrzejewskiej do Ministra Kultury i Dzedzictwa Narodowego Kazimierza. M. Ujazdowskiego. Przytaczamy pełną treść listu wraz z dopowiedzią, jaka nadeszła z resortu.

Legnica, 26 lipca 2006 r.

Pan
Kazimierz M. Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Warszawa


Szanowny Panie Ministrze,
proszę o pomoc w dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazł się Teatr Modrzejewskiej w Legnicy!
Jesteśmy od 7 lat teatrem miejskim, naszą codziennością jest niedofinansowanie ze strony organizatora (trochę ponad 2,3 mln zł rocznie, co właściwie starcza na wynagrodzenia), złagodzone ostatnio przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, który od 1 stycznia br. współprowadzi teatr i dofinansowuje go kwotą 0.5 mln zł rocznie.
Od kilku lat nasz Teatr (wielokrotnie nagradzany na festiwalach, najbardziej wędrująca ze scen w Polsce) „żyje” (realizuje spektakle i inne projekty) dzięki grantom Ministerstwa – w poprzednich latach były to kwoty od 600 do 900 tys. zł rocznie.
Niestety, mimo wielkich sukcesów Teatru w roku ubiegłym, m.in. trzech realizacji telewizyjnych („Wschody i Zachody Miasta”, „Kwiaty polskie” i „Made in Poland” sytuacja diametralnie zmieniła się w tym roku.
Panie Ministrze, bez ministerialnych środków artystyczna egzystencja Teatru jest zagrożona!

Nasze projekty („Otello” i „Osobisty Jezus”, najnowsza premiera Przemysława Wojcieszka) przepadły w lutym br. w programie operacyjnym „Promocja Twórczości Artystycznej”, a teraz nabór w tym programie, jak i prawie wszystkich, którymi jesteśmy zainteresowani zakończył się.
W programie „Mecenat Kultury” w naszym imieniu Gmina Legnica wnioskowała o kwotę blisko 730 tys. zł, otrzymała 100 tys. ! Inne wnioski spotkał podobny los – zestawienie pozwalam sobie załączyć do pisma.
Panie Ministrze, skąd takie decyzje, czy to jest „kara za sukces”?
Bardzo proszę o spotkanie, podczas którego mógłbym przedstawić argumenty dotyczące jakości artystycznej naszych projektów.

Łączę wyrazy szacunku

Jacek Głomb – Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru Modrzejewskiej w Legnicy


***************************************************************


Warszawa 1 sierpnia 2006 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierz Michał Ujazdowski

Pan
Jacek Głomb
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej
w Legnicy

Szanowny Panie Dyrektorze!
Odnosząc się do Pańskiego pisma, pragnę zapewnić, iż dokonania artystyczne Teatru Modrzejewskiej w Legnicy są dobrze w resorcie znane. Wszakże Teatr był wielokrotnie nagradzany w wielu, dofinansowywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkursach i festiwalach, w tym również w Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej.
Zobowiązany jednak jestem powiadomić, że tegoroczny budżet przeznaczony na realizację zadań wnioskowanych do Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym też do Programu Mecenat 2006, został już rozplanowany przez Zespoły Sterujące. W związku z dużą ilością interesujących i wartościowych projektów, niemożliwe było dofinansowanie ich w oczekiwanej przez wnioskodawców wysokości.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta