Podczas dzisiejszej (30 sierpnia) sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego reżyser i dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy Jacek Głomb otrzymał nagrodę marszałka województwa, którą przyznano mu w kategorii „kultura”. Nagrodę pieniężną (10 tys. zł) i list gratulacyjny wręczył marszałek Andrzej Łoś.

Podczas uroczystości w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ciepłe słowa do laureata skierował także przewodniczący Sejmiku. – Cieszę się, że został pan z nami, że z własnej decyzji nie objął pan dyrekcji gdańskiego Teatru Wybrzeże - powiedział profesor Leon Kieres. – Naprawdę poczułem się doceniony, zwłaszcza za coś czego… nie zrobiłem – żartował Głomb.

Treść listu gratulacyjnego:

Szanowny Pan Jacek Głomb
Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Szanowny Panie Dyrektorze;
proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz podziękowania za dotychczasowe, profesjonalne i niezmiernie owocne kierowanie Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Dzięki Pańskiej pracy powstał teatr o własnym obliczu artystycznym, który rozpoznawalny jest nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju.

Liczne nagrody, a także wyróżnienia, jakie kierowana przez Pana placówka zdobła podczas różnego rodzaju konkursów i festiwali, jak również niekonwencjonalne i nowatorskie środki wyrazu scenicznego sprawiły, że legnicki teatr stał się jednym z najważniejszych miejsc artystycznych na Dolnym Śląsku. Także w tym roku zespół pod Pana kierownictwem mże poszczycić się wieloma sukcesami.

Powyższe osiągnięcia skłoniły mnie do przyznania Panu Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Wyrażam przekonanie, że bliska współpraca Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego przyczyni się do kolejnych sukcesów artystycznych, jak również spowoduje poprawę bazy i egzystencji teatru, jego artystów i pracowników.

Korzystając z okazji pragnę złożyć Panu życzenia dalszej, równie owocnej pracy twórczej, jak również pomyślności i powodzenia w życiu osobistym.

Z poważaniem, Andrzej Łoś, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.