Jurta i pieśni wędrownych bardów wprost z najdalszych zakątków Europy - muzyczny spektakl "Zegar bije" przedstawił w legnickim parku Teatr Rodzinny Hałasów z Poznania. Pisze Dorota Żyława.


Tym razem w ramach niedzielnych spotkań, jakie organizują "Naprawiacze świata" Jacka Głomba, w parku miejskim stanął niecodzienny obiekt. Miejscem spektaklu "Zegar bije" stała się jurta, scenę zastąpiła trawa, a publiczność zasiadła na niewielkich matach.

Teatr Rodzinny Hałasów, którego założycielem i pomysłodawcą jest kompozytor, śpiewak i tancerz Jacek Hałas, zaprosił legnickich widzów do spotkania z tradycyjnym akustycznym brzmieniem pieśni etnicznych. Spektakl połączony z elementami tańca i scenicznej improwizacji był zestawieniem melodii z licznych zakątków Europy.

Dodatkowa oryginalność spektaklu to instrumenty, jakimi posługują się artyści Teatru Hałasów. Węgierska lira korbowa, drumle, czy rumuński kaval dopełniały wrażenia, jakie spektakl wywarł na zasłuchanych w muzyce Jacka Hałasa legniczanach.

(Dorota Żyława, „Teatr Hałasów wystąpił w Legnicy”, www.lca.pl, 24.06.2013)