Muzyczny spektakl „Zegar bije” to inscenizowany koncert pieśni dziadowskich, który w jurcie ustawionej w legnickim parku zaprezentował w niedzielę 23 czerwca poznański Rodzinny Teatr Nomadów Kultury, czyli Alicja i Jacek Hałasowie oraz ich dzieci: Julia, Antoni, Jonasz i Jakub. Była to kolejna z niedzielnych, parkowych prezentacji artystycznych proponowanych przez „Naprawiaczy Świata” Jacka Głomba.


- Polska jest krajem pogranicznym, miejscem styku i przepływu wielu kultur a ślady tej etnicznej mozaiki tkwią w nas do dziś. Niestety, ten ogromny bagaż piękna i technik wykonawczych został zaprzepaszczony wraz z odejściem ludowej kultury z naszego codziennego życia – zauważa Jacek Hałas, artysta od wielu lat eksplorujący różne dziedziny sztuki tradycyjnej: śpiew, taniec, muzykę instrumentalną i rzemiosło, który od lat poszukuje śladów zapomnianej przeszłości.

To właśnie wędrujący po terenach dawnej Rzeczypospolitej dziadowie przy lirze korbowej śpiewali pieśni o świętych i nawiedzonych, o cudownych objawieniach, o końcu świata i Sądzie Ostatecznym, o śmierci i pośmiertnej wędrówce dusz, a także historie oparte na wątkach biblijnych i apokryficznych oraz o rozmaitych tragicznych zdarzeniach: wojnach, pożarach, epidemiach, zbrodniach. Z tego źródła powstał spektakl "Zegar bije" (Zegar bije, czas płynie jako w rzekach wody) odwołujący się do tradycji wędrownych śpiewaków, którzy w epoce daleko przedmedialnej nieśli w lud liryczne opowieści z moralnym przesłaniem - teksty o przemijaniu  i marności doczesnego świata „ku przestrodze, zadumie i pokrzepieniu wyśpiewane". Każdy fragment tych muzycznych opowieści, w której członkowie rodziny są muzykami i aktorami, ilustrującymi kolejne historie fragmentami scenografii opartej o własnoręcznie wykonane sztandary i wyszywanki, obrazował ogólnoludzkie prawdy i wynikające z nich zasady moralne.

Legniczanie(byli wśród nich uczestnicy teatralnych warsztatów„Zaczepki”) z odrobiną niepewności i nieśmiałości zajmowali miejsca wewnątrz jurty wystawionej w parku. Pod koniec występu oklaskom towarzyszyły jednak okrzyki: „jeszcze, jeszcze…”. Co, w pewnym wymiarze, spełni się już w najbliższą niedzielę 30 czerwca. W koncercie muzyki ludowej z Polski i Europy Wschodniej Jacek i Alicja Hałasowie wystąpią tym razem z dwójką zaprzyjaźnionych muzyków z Krakowa. Występ Muzykantów odbędzie się przed głównym wejściem do Teatru Letniego.

Grzegorz Żurawiński