Pierwsza Polsko-Rosyjsko Szkoła Teatralna pod honorowym patronatem Krystyny Zachwatowicz-Wajdy i Andrzeja Wajdy rusza w Legnicy od 6 do 15 lipca. Intencją organizatorów jest stworzenie wspólnej przestrzeni do nawiązania ze sobą kontaktu i dalszej współpracy dla młodych aktorów i reżyserów. Relacja Moniko Twardowskiej-Małek.


W relacji wypowiedzi dyrektora szkoły Siergieja Jefremowa oraz reżysera zdarzenia scenicznego, które zrealizowane zostanie podczas lipcowych warsztatów, Jacka Głomba. OBEJRZYJ!

(Monika Twardowska-Małek, „Polsko-Rosyjska Szkoła Teatralna”, www.damitv.pl, 11.06.2013)