Drukuj

Europejska Nagroda Obywatelska 2013 została przyznana dwóm laureatom z Dolnego Śląska: Jackowi Głombowi i Teatrowi Arka. Wśród 43 laureatów z całej Europy jest czterech nagrodzonych z Polski: Jacek Głomb, Teatr Arka, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Alicja Kobus. Europejska Nagroda Obywatelska przyznawana jest corocznie przez Parlament Europejski. Pisze Agata Grzelińska.


Nagroda jest przyznawana od 2008 roku organizacjom i instytucjom przyczyniającym się do promowania wzajemnego zrozumienia i bliższej współpracy obywateli lub ułatwiającym transgraniczną i międzynarodową współpracę w Unii Europejskiej.

Laureaci zostali wybrani 5 czerwca w Brukseli, przez kapitułę pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Anni PODIMATY (S&D, Grecja). Zwycięzcy otrzymają honorowe medale podczas ceremonii, które odbędą się w krajach, z których pochodzą. Zostaną również zaproszeni do Brukseli na wspólne uroczystości w dniach 16 -17 października.

Jacek Głomb - reżyser teatralny i filmowy, dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. W swojej twórczości przedstawia historie społeczności lokalnych oraz mniejszości etnicznych, promując szacunek dla różnorodności kulturowej, religijnej i językowej. Jacek Głomb jest założycielem Fundacji "Naprawiacze Świata", wspierającej integrację różnych narodowości. W tym roku realizuje również projekt "Dwadzieścia lat po" upamiętniający wycofanie się wojsk radzieckich z Polski.

Teatr Arka z Wrocławia - jedyny profesjonalny teatr integracyjny w Polsce, w skład którego wchodzą osoby niepełnosprawne. Od dziesięciu lat dyrektorem teatru jest Renata Jasińska. Misją teatru jest promowanie równości, otwartości, wrażliwości oraz tolerancji. Teatr nawiązał współpracę zagraniczną z Teatrem Goldoni w Livorno oraz uniwersytetami w Arizonie i Buffalo. Teatr uczestniczy w wielu ważnych festiwalach w Polsce oraz zagranicą.

(Agata Grzelińska, „Legnica: Jacek Głomb nagrodzony”, www.legnica.naszemiasto.pl, 11.06.2013)