Jacek Głomb, reżyser i dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz wrocławski Teatr Arka to tegoroczni dolnośląscy laureaci Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wręczenie nagród odbędzie się w październiku w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Marta Wróbel pisze także o sukcesie legnickiej sceny na festiwalu teatralnym w Cieszynie.


Laureatów tej prestiżowej nagrody ogłoszono w piątek wieczorem. Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego może nominować do nagrody jednego kandydata rocznie. Jacek Głomb, który jest też założycielem i prezesem Fundacji "Naprawiacze świata", był nominowany przez Piotra Borysa, a Teatr Arka zgłosiła do wyróżnienia Lidia Geringer de Oedenberg.

Głomba nagrodzono za promowanie szacunku dla różnorodności kulturowej, religijnej i językowej oraz wspieranie integracji różnych narodowości. Kierowaną przez dyrektor Renatę Jasińską Arkę wyróżniono za promowanie równości, otwartości, wrażliwości oraz tolerancji, bo to jedyny profesjonalny teatr integracyjny w Polsce.

Wśród 43 nagrodzonych w 2013 r. przez Parlament Europejski są też inni laureaci z Polski - Alicja Kobus, przewodnicząca poznańskiej filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" z Lublina.

Parlament Europejski ufundował Europejską Nagrodę Obywatelską w 2008 r., aby uhonorować Europejczyków zasłużonych w promowaniu lepszego zrozumienia i ściślejszej integracji obywateli i państw członkowskich. Nagroda przyznawana jest ludziom i organizacjom ułatwiającym ponadnarodową współpracę w ramach Unii Europejskiej.

Kolejną nagrodę legnicki Teatr im. Modrzejewskiej otrzymał w sobotę. Spektakl „Komedia obozowa” w reżyserii Łukasza Czuja wygrał XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, który odbywa się w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Laureata wyłoniła publiczność, która przyznała spektaklowi 4,99 na 5 możliwych punktów.

Sztuka, która miała swoją premierę w Legnicy rok temu (30 września 2012 r. – przyp. @KT), opowiada o pokazowym getcie dla Żydów w Terezinie. Getto stworzyli Niemcy podczas II wojny światowej. Od powstania getta do jego wyzwolenia w maju 1945 roku Niemcy uwięzili w nim ponad 140 tysięcy Żydów z różnych krajów. W wyniku przepełnienia i katastrofalnych warunków sanitarnych zmarło w nim ponad 33 tysiące osób (wojnę przeżyło niespełna 4 tys. więzionych w Theresienstadt, większość przewieziono i wymordowano w nazistowskich obozach zagłady – przyp. @KT).

(Marta Wróbel, „Deszcz nagród dla Dolnoślązaków”, Gazeta Wrocławska, 10.06. 2013)