Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia postanowiło wesprzeć finansowo społeczno-artystyczny projekt „Dwadzieścia lat po/Twenty years after/ Двадцать лет спустя”, który na wrzesień br. i dwudziestą rocznicę opuszczenia Legnicy i Polski przez wojska radzieckie/rosyjskie przygotowuje legnicki Teatr Modrzejewskiej.


Centrum pozytywnie odpowiedziało na wniosek teatru o wsparcie przedsięwzięcia przyznając mu dofinansowanie w kwocie 16 tys. zł.  Na trzydniowy (13-15 września) program „Dwadzieścia lat po/Twenty years after/ Двадцать лет спустя” złożą się m.in.: premiery teatralna i filmowa, konferencja naukowa, promocje wydawnictw dokumentujących „małomoskiewską” historię Legnicy, wspomnieniowa biesiada z udziałem dzisiejszych i byłych mieszkańców miasta z krajów b. ZSRR, pokazy grup rekonstrukcyjnych i sprzętu wojskowego, a także rockowo-rebeliancki, plenerowy koncert zespołu „Leningrad”.

– Centrum wesprze finansowo koncert właśnie tego rosyjskiego zespołu, znanego ze swojej bezkompromisowości politycznej i obyczajowej, założonego przez charyzmatycznego lidera Siergieja „Sznura” Sznurowa – mówi organizator wydarzenia i szef legnickiej sceny Jacek Głomb.

Części legniczan piosenki tej grupy znane są nie tylko z płytowych oryginałów. W łagodniejszej i spolszczonej wersji można było wysłuchać tych dekadenckich utworów na legnickiej scenie, w wykonaniu Mariusza Kiljana i Tomasza Marsa z zespołem, podczas gościnnej prezentacji muzycznego spektaklu „Leningrad” wyreżyserowanego przez Łukasza Czuja.

Producentem całego wrześniowego przedsięwzięcia, ideowo nawiązującego do Pierwszego Wielkiego Zjazdu Legniczan (odbył się w czerwcu 2004 roku),  wspólnego pomysłu fotografika i właściciela wydawnictwa Edytor Franciszka Grzywacza oraz Jacka Głomba i jego Fundacji „Naprawiacze Świata”, jest Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, zaś patronem finansującym związane z nim wydarzenia marszałek Dolnego Śląska Rafał Jurkowlaniec. Partnerem projektu jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, a wraz z decyzją o jego wsparciu także Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia powołane zostało z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy ustawy w 2011 roku. Celem jego działalności jest inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, w szczególności poprzez badania naukowe, prowadzenie działalności wydawniczej, upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów.

Dyrektorem Centrum jest historyk i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Sławomir Dębski (w latach 2007–2010 dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).

Grzegorz Żurawiński